Dwojakie korzyści z faktoringu z regresem

Materiał partnera cyklu
opublikowano: 27-03-2012, 00:00

Produkty dla MSP

Faktoring z regresem jest usługą, w której faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności odbiorców. W sensie prawnym umowa skonstruowana jest w ten sposób, że instytucja faktoringowa dokonuje warunkowego nabycia wierzytelności, tzn. nabędzie je i zapłaci za nie pod warunkiem zapłaty przez odbiorcę. W praktyce faktoring z regresem działa tak, że faktor nabywa wierzytelność, wypłaca zaliczkę na poczet ceny jej nabycia i gwarantuje finansowanie aż do wymagalności faktury oraz ustalony w umowie okres po wymagalności, np. dodatkowo30-60 dni.

Po terminie wymagalności faktury faktor rozpoczyna postępowanie monitorujące odbiorcę, wysyłając między innymi ponaglenia. Jeżeli mimo wszystko odbiorca nie dokona zapłaty w uzgodnionym w umowie terminie, faktor ma prawo do regresu, czyli cofnięcia udzielonej zaliczki. Faktor ma również prawo do zwrotnej cesji takiej niefinansowanej należności, ale na wniosek klienta może jej dalej dochodzić na drodze polubownej lub sądowej. Korzyści z faktoringu z regresem są dwojakie.

Po pierwsze jest to bardzo elastyczna forma finansowania działalności bieżącej. Limit zaangażowania udzielony przez faktora jest pochodną obrotów i salda wierzytelności, może być oszacowany w wysokości nawet nieco wyższej niż wynikającej z bieżących potrzeb, np. może uwzględniać wahania sezonowe lub rozwój biznesu.

W faktoringu z regresem, przy dobrze rozproszonym portfelu, instytucja finansowa nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń materialnych. W takiej sytuacji jedynym „związanym” składnikiem majątku w umowie faktoringu są należności — przy czym można uzyskać za nie aż do 90 proc. finansowania.

Przy typowych produktach kredytowych stopień finansowania nie przekracza raczej 60-70 proc. wartości zabezpieczeń. Po drugie faktoring z regresem oznacza również administrowanie wierzytelnościami.

Faktor, będąc w danym momencie właścicielem należności, zgodnie z umową prowadzi obsługę rozrachunków, a klientowi przekazuje stosowne informacje w postaci raportów systemowych. Klient, korzystając z faktoringu, zyskuje tym samym elastyczne finansowanie oraz narzędzie wsparcia procesów finansowo- księgowych.

Dawid Naglik

dyrektor zarządzający Departamentem Faktoringu w Banku BPH

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera cyklu

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu