DWS POLSKA TFI SA RAPORT BIŻĄCY NR 3/04/RFj150/KPWIG/DP/WK

DWS POLSKA TFI SA RAPORT BIŻĄCY NR 3/04/RFj150/KPWIG/DP/WK RAPORT BIŻĄCY NR 3/04/RFJ150/KPWIG/DP/WK DWS POLSKA FIM STABILNEGO WZROSTU INFORMUJE O NABYCIU PAPIEROW WARTOSCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ SKARB PANSTWA, W LACZNEJ WARTOSCI PRZEKRACZAJACEJ 10% AKTYWOW FUNDUSZU, W WYNIKU NASTEPUJACYCH TRANSAKCJI: I. 1. PODMIOT ZBYWAJACY AKTYWA BANK MILENNIUM SA (BIGBG) 2. DATA I SPOSOB NABYCIA AKTYWOW AKTYWA ZOSTALY NABYTE W DNIU 16 STYCZNIA 2004 ROKU (DATA ROZLICZENIA TRANSAKCJI) NA PODSTAWIE UMOWY SPRZEDAZY Z DNIA 14 STYCZNIA 2004 ROKU. AKTYWA BIORA UDZIAL W WYCENIE AKTYWOW NETTO EMITENTA OD DNIA 19 STYCZNIA 2004 ROKU. 3. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA NABYTYCH AKTYWOW OBLIGACJE SKARBOWE PS0608 4. CENA, PO JAKIEJ ZOSTAŁY NABYTE AKTYWA ORAZ WARTOSC EWIDENCYJNA TYCH AKTYWOW W KSIEGACH RACHUNKOWYCH EMITENTA CENA NABYCIA: PLN 4 969 300, WARTOSC NOMINALNA: PLN 5 223 000 AKTYWA SA EWIDENCJONOWANE I WYCENIANE ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA FINANSOW Z DNIA 10 GRUDNIA 2001 ROKU W SPRAWIE SZCZEGOLNYCH ZASAD KSIEGOWOSCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ORAZ STATUTEM EMITENTA 5. CHARAKTER POWIĄZAN POMIEDZY EMITENTEM I OSOBAMI ZARZADZAJACYMI LUB NADZORUJĄCYMI EMITENTA A NABYWAJACYM LUB ZBYWAJACYM AKTYWA I OSOBAMI NIM ZARZADZAJACYMI BRAK 6. KRYTERIUM BEDACE PODSTAWA UZNANIA AKTYWOW ZA AKTYWA O ZNACZNEJ WARTOSCI PAR. 2 UST. 1 PKT 45b ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW Z DNIA 16 PAZDZIERNIKA 2001 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI BIEZACYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTOW PAPIEROW WARTOSCIOWYCH 7. ZRODLO FINANSOWANIA NABYTYCH AKTYWOW AKTYWA WLASNE EMITENTA II. 1. PODMIOT ZBYWAJACY AKTYWA BRE BANK SA 2. DATA I SPOSOB NABYCIA AKTYWOW AKTYWA ZOSTALY NABYTE W DNIU 16 STYCZNIA 2004 ROKU (DATA ROZLICZENIA TRANSAKCJI) NA PODSTAWIE UMOWY SPRZEDAZY Z DNIA 14 STYCZNIA 2004 ROKU. AKTYWA BIORA UDZIAL W WYCENIE AKTYWOW NETTO EMITENTA OD DNIA 19 STYCZNIA 2004 ROKU. 3. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA NABYTYCH AKTYWOW OBLIGACJE SKARBOWE OK0406 4. CENA, PO JAKIEJ ZOSTAŁY NABYTE AKTYWA ORAZ WARTOSC EWIDENCYJNA TYCH AKTYWOW W KSIEGACH RACHUNKOWYCH EMITENTA CENA NABYCIA: PLN 4 372 500, WARTOSC NOMINALNA: PLN 4 372 500 AKTYWA SA EWIDENCJONOWANE I WYCENIANE ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA FINANSOW Z DNIA 10 GRUDNIA 2001 ROKU W SPRAWIE SZCZEGOLNYCH ZASAD KSIEGOWOSCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ORAZ STATUTEM EMITENTA 5. CHARAKTER POWIĄZAN POMIEDZY EMITENTEM I OSOBAMI ZARZADZAJACYMI LUB NADZORUJĄCYMI EMITENTA A NABYWAJACYM LUB ZBYWAJACYM AKTYWA I OSOBAMI NIM ZARZADZAJACYMI BRAK 6. KRYTERIUM BEDACE PODSTAWA UZNANIA AKTYWOW ZA AKTYWA O ZNACZNEJ WARTOSCI PAR. 2 UST. 1 PKT 45b ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW Z DNIA 16 PAZDZIERNIKA 2001 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI BIEZACYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTOW PAPIEROW WARTOSCIOWYCH 7. ZRODLO FINANSOWANIA NABYTYCH AKTYWOW AKTYWA WLASNE EMITENTA III. 1. PODMIOT ZBYWAJACY AKTYWA BRE BANK SA 2. DATA I SPOSOB NABYCIA AKTYWOW AKTYWA ZOSTALY NABYTE W DNIU 16 STYCZNIA 2004 ROKU (DATA ROZLICZENIA TRANSAKCJI) NA PODSTAWIE UMOWY SPRZEDAZY Z DNIA 14 STYCZNIA 2004 ROKU. AKTYWA BIORA UDZIAL W WYCENIE AKTYWOW NETTO EMITENTA OD DNIA 19 STYCZNIA 2004 ROKU. 3. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA NABYTYCH AKTYWOW OBLIGACJE SKARBOWE PS0506 4. CENA, PO JAKIEJ ZOSTAŁY NABYTE AKTYWA ORAZ WARTOSC EWIDENCYJNA TYCH AKTYWOW W KSIEGACH RACHUNKOWYCH EMITENTA CENA NABYCIA: PLN 5 512 150, WARTOSC NOMINALNA: PLN 4 807 500 AKTYWA SA EWIDENCJONOWANE I WYCENIANE ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA FINANSOW Z DNIA 10 GRUDNIA 2001 ROKU W SPRAWIE SZCZEGOLNYCH ZASAD KSIEGOWOSCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ORAZ STATUTEM EMITENTA 5. CHARAKTER POWIĄZAN POMIEDZY EMITENTEM I OSOBAMI ZARZADZAJACYMI LUB NADZORUJĄCYMI EMITENTA A NABYWAJACYM LUB ZBYWAJACYM AKTYWA I OSOBAMI NIM ZARZADZAJACYMI BRAK 6. KRYTERIUM BEDACE PODSTAWA UZNANIA AKTYWOW ZA AKTYWA O ZNACZNEJ WARTOSCI PAR. 2 UST. 1 PKT 45b ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW Z DNIA 16 PAZDZIERNIKA 2001 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI BIEZACYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTOW PAPIEROW WARTOSCIOWYCH 7. ZRODLO FINANSOWANIA NABYTYCH AKTYWOW AKTYWA WLASNE EMITENTA IV. 1. PODMIOT ZBYWAJACY AKTYWA BANK SOCIETE GENERALE 2. DATA I SPOSOB NABYCIA AKTYWOW AKTYWA ZOSTALY NABYTE W DNIU 16 STYCZNIA 2004 ROKU (DATA ROZLICZENIA TRANSAKCJI) NA PODSTAWIE UMOWY SPRZEDAZY Z DNIA 14 STYCZNIA 2004 ROKU. AKTYWA BIORA UDZIAL W WYCENIE AKTYWOW NETTO EMITENTA OD DNIA 19 STYCZNIA 2004 ROKU. 3. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA NABYTYCH AKTYWOW BONY SKARBOWE O TERMINIE WYKUPU 15 GRUDNIA 2004 R. 4. CENA, PO JAKIEJ ZOSTAŁY NABYTE AKTYWA ORAZ WARTOSC EWIDENCYJNA TYCH AKTYWOW W KSIEGACH RACHUNKOWYCH EMITENTA CENA NABYCIA: PLN 4 753 055, WARTOSC NOMINALNA: PLN 5 000 000 AKTYWA SA EWIDENCJONOWANE I WYCENIANE ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA FINANSOW Z DNIA 10 GRUDNIA 2001 ROKU W SPRAWIE SZCZEGOLNYCH ZASAD KSIEGOWOSCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ORAZ STATUTEM EMITENTA 5. CHARAKTER POWIĄZAN POMIEDZY EMITENTEM I OSOBAMI ZARZADZAJACYMI LUB NADZORUJĄCYMI EMITENTA A NABYWAJACYM LUB ZBYWAJACYM AKTYWA I OSOBAMI NIM ZARZADZAJACYMI BRAK 6. KRYTERIUM BEDACE PODSTAWA UZNANIA AKTYWOW ZA AKTYWA O ZNACZNEJ WARTOSCI PAR. 2 UST. 1 PKT 45b ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW Z DNIA 16 PAZDZIERNIKA 2001 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI BIEZACYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTOW PAPIEROW WARTOSCIOWYCH 7. ZRODLO FINANSOWANIA NABYTYCH AKTYWOW AKTYWA WLASNE EMITENTA Data sporządzenia raportu: 20-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ