Dyrektywa zmieni rynek energii

Rozmawiała Barbara Warpechowska
opublikowano: 17-08-2017, 22:00

ROZMOWA Z JAROSŁAWEM ZIĘBCEM, DYREKTOREM TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII ODPOWIEDZIALNYM ZA PROJEKT MIFID II.

Zostało kilka miesięcy na wdrożenie Dyrektywy MIFID II. Zacznie obowiązywać od 3 stycznia 2018 r. Dotyczy głównie instytucji finansowych, ale obejmie również część rynku energetycznego.

W Polsce kończą się konsultacje dyrektywy MIFID II i przed nami cała ścieżka legislacyjna — podkreśla Jarosław Ziębiec, dyrektor Towarowej Giełdy Energii.
Zobacz więcej

KWESTIE PRAWNE:

W Polsce kończą się konsultacje dyrektywy MIFID II i przed nami cała ścieżka legislacyjna — podkreśla Jarosław Ziębiec, dyrektor Towarowej Giełdy Energii. [FOT. ARC]

Co wprowadzenie dyrektywy oznacza dla TGE? Jarosław Ziębiec: MiFID II rozszerza definicję instrumentu finansowego również na towarowe kontrakty pochodne, które mogą być rozliczone przez fizyczną dostawę, podlegające obrotowi na rynkach regulowanych z wyłączeniem produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym (w rozumieniu REMIT), które muszą być rozliczone fizycznie. Cały obrót zorganizowany na platformach ma się odbywać w sposób przejrzysty, zarówno w aspekcie przed-, jak i potransakcyjnym. Dyrektywa wprowadza wiele nowych przepisów adresowanych wyłącznie dla towarowych instrumentów pochodnych. Będą miały znaczący wpływ na przyszłą organizację rynków prowadzonych przez TGE. Dlatego zaangażowaliśmy się w konsultacje wszystkich ważnych projektów legislacyjnych i aktywnie uczestniczymy w pracach grup roboczych na poziomie UE.

Jakie rynki dotkną zmiany?

W przypadku TGE dyrektywa dotyczy rynków terminowych dla energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO 2 i rynku finansowego. Nie wpłynie na funkcjonowanie rynków spot energii elektrycznej i gazu ziemnego. Giełda na początku 2017 r. przeprowadziła konsultacje z uczestnikami rynku, którzy wskazali, że najodpowiedniejszym dla nich miejscem zawierania transakcji kontraktami forward na energię elektryczną i gaz z fizyczną dostawą będzie platforma OTF (Organized Trading Facility). Ostatnia wersja projektu ustawy implementującej MIFID II do polskiego porządku prawnego zawiera m.in. projekt przepisów przejściowych wypracowanych podczas konsultacji z KNF, które w naszej ocenie umożliwiają ewolucyjne przekształcanie rynku terminowego (RTT) w OTF w celu utrzymania płynności i ciągłości obrotu, możliwości realizacji obliga giełdowego oraz minimalizację kosztów dla uczestników rynku.

Na jakim etapie są przygotowania?

We współpracy z KNF finalizujemy wypracowanie najbardziej efektywnej dla rynku formy dostosowania prowadzonych przez TGE rynków do wymagań narzucanych przez dyrektywę. Równolegle pracujemy nad dostosowaniem systemów i wewnętrznych regulacji do wymagań dyrektywy. Więcej szczegółów zawiera kolejna wersja projektu przepisów implementujących dyrektywę MIFID 2 do polskiego prawa, która została opublikowana na przełomie lipca i sierpnia.

Co będzie z kontraktami, które są zawarte z terminem realizacji po 3 stycznia 2018 r.? Jakiej części obrotu energii i gazu dotyczą?

Ważne jest wprowadzenie przepisów przejściowych gwarantujących rozliczenie transakcjiz rynku terminowego TGE zawartych przed 3 stycznia 2018 r., których wykonanie nastąpi po tym terminie na zasadach obowiązujących w momencie zawarcia transakcji, oraz zaliczenie na ich poczet wykonania obligo. Nasze uwagidotyczące przepisów przejściowych obejmujących takie kontrakty zostały przyjęte. Liczymy, że w tym kształcie znajdą się w ustawie i przejdą ścieżkę legislacyjną. Na Rynku Terminowym Towarowym gazu ziemnego zawierane są m.in. kontrakty na lata 2018 i 2019. Ich łączna wielkość 11 sierpnia wynosiła 41,1 TWh, co stanowi około 22 proc. rocznego krajowego zużycia gazu ziemnego. Natomiast na RTT dla energii elektrycznej zawierane są m.in. kontrakty na lata 2018, 2019 i 2020. Ich łączna wielkość 11 sierpnia obejmowała 36,1 TWh, co stanowi 24 proc. rocznej krajowej produkcji energii elektrycznej netto.

Na rynkach energii elektrycznej i gazu obowiązuje obligo. Jak będzie wyglądało w nowych regulacjach?

Zgłaszając propozycje zmian legislacyjnych w związku z implementacją MiFID II do polskiego prawa, włączyliśmy postulat podwyższenia obowiązku sprzedaży energii elektrycznej do 55 proc.

Uważamy, że takie regulacje są niezbędne, by zapewnić płynność na rynku. Według naszych szacunków taki poziom z dużym prawdopodobieństwem doprowadziłby do osiągnięcia około 90 proc. obrotów dla roku dostawy 2016, czyli do około 140 TWh na rynku terminowym. Postulat podniesienia obligo zgłosił również prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Nie wiemy, czy zaproponowane zmiany zostaną przyjęte. Uczestnicy rynku energii działający na TGE wskazują również na potrzebę podwyższenia obligo w celu zagwarantowania referencyjnych cen energii elektrycznej.

Zagrożenia, które niesie wprowadzenie dyrektywy?

MIFID II jest odpowiedzią na kryzys finansowy 2008 r., który ujawnił słabości w działaniu rynków finansowych oraz uwypuklił potrzebę zwiększenia przejrzystości i ochrony inwestorów na rynkach nieregulowanych. W związku z tym wprowadza wiele regulacji zwiększających obowiązki raportowania, nadzoru, dostosowania organizacji i systemów informatycznych. Firmy i instytucje, na które dyrektywa oddziałuje, muszą się do tych wymagań dostosować. Taki proces łatwiej przeprowadzić, jeśli są znane przepisy implementujące dyrektywę. W Polsce jesteśmy na końcowym etapie konsultacji i przed nami cała ścieżka legislacyjna.

Dyrektywa dotyczy nie tylko giełdy, ale obejmuje także przedsiębiorstwa energetyczne, np. wprowadza konieczność monitorowania i raportowania wielkości zajmowanych pozycji, co skutkuje wprowadzeniem limitów pozycji na towarowych instrumentach pochodnych czy objęciem szerszej grupy instrumentów wymaganiami raportowymi EMIR. Wyzwań jest sporo i wymagają zarówno zaangażowania dużych zespołów, jak i poniesienia nakładów finansowych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Rozmawiała Barbara Warpechowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Ekologia / Dyrektywa zmieni rynek energii