Czytasz dzięki

Dyrektywy bez tajemnic: VI Dyrektywa (art. 26)

„Wszystkie transakcje dokonywane przez agenta turystycznego w związku z imprezą turystyczną traktuje się jako jedną usługę świadczoną przez tego agenta na rzecz podróżnego. Usługa ta podlega opodatkowaniu w państwie członkowskim, w którym agent posiada swoje przedsiębiorstwo lub miejsce prowadzenia działalności, przez które świadczy usługi. Podstawę opodatkowania oraz cenę pomniejszoną o podatek w rozumieniu artykułu 22(3)(b), dotyczące tej usługi, stanowi marża agenta turystycznego, skalkulowana jako różnica między całkowitą kwotą należną do zapłaty przez podróżnego, pomniejszoną o kwotę podatku od wartości dodanej, oraz faktycznym kosztem poniesionym przez agenta turystycznego z tytułu towarów i usług dostarczonych mu przez innych podatników, jeżeli zostały nabyte dla bezpośredniej korzyści podróżnego.”

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie
PB online
Poznaj „PB”
79 zł  7,90 zł  / miesiąc

przez pierwsze 3 miesiące

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!

Rabat 30%
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł

Skorzystaj z 30% rabatu

Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok.

Zaoszczędzisz 285 zł.