Dyrektywy bez tajemnic: VI Dyrektywa (art. 26)

Mira Wszelaka
04-08-2003, 00:00

„Wszystkie transakcje dokonywane przez agenta turystycznego w związku z imprezą turystyczną traktuje się jako jedną usługę świadczoną przez tego agenta na rzecz podróżnego. Usługa ta podlega opodatkowaniu w państwie członkowskim, w którym agent posiada swoje przedsiębiorstwo lub miejsce prowadzenia działalności, przez które świadczy usługi. Podstawę opodatkowania oraz cenę pomniejszoną o podatek w rozumieniu artykułu 22(3)(b), dotyczące tej usługi, stanowi marża agenta turystycznego, skalkulowana jako różnica między całkowitą kwotą należną do zapłaty przez podróżnego, pomniejszoną o kwotę podatku od wartości dodanej, oraz faktycznym kosztem poniesionym przez agenta turystycznego z tytułu towarów i usług dostarczonych mu przez innych podatników, jeżeli zostały nabyte dla bezpośredniej korzyści podróżnego.”

Krzysztof Kasprzyk

ekspert Ernst & Young

- Art. 26 wprowadza szczególne zasady opodatkowania usług świadczonych przez agentów turystycznych. Zgodnie z ust. 1 art. 26 regulacja ta dotyczy jedynie usług świadczonych przez agentów we własnym imieniu i przy wykorzystaniu towarów i usług nabywanych od innych podatników (podwykonawców). Przepis ten ma na celu uproszczenie sposobu opodatkowania usług świadczonych przez agentów turystycznych oraz uniknięcie szeregu obowiązków natury administracyjnej.

Wprowadzenie przedstawionych powyżej zasad opodatkowania agentów turystycznych będzie oznaczało dla polskich podatników odmienny od obecnego sposób opodatkowania usług turystycznych. Podstawę opodatkowania stanowić będzie jedynie marża agenta, obliczona jako różnica między kwotą należną z tytułu wykonanych usług turystycznych, pomniejszoną o kwotę podatku VAT, a kosztem nabycia wykorzystanych w związku z jej świadczeniem towarów i usług. Obecnie jest to cała kwota należna od nabywcy z tytułu świadczenia usługi turystycznej. Nie ulegnie natomiast zmianie sposób traktowania usługi turystycznej (np. wycieczki) jako jednej usługi, niezależnie od wchodzących w jej skład usług cząstkowych.

Usługa turystyczna będzie opodatkowana w kraju, w którym agent posiada przedsiębiorstwo lub miejsce prowadzenia działalności, przez które świadczy usługi. Oznaczać to będzie wyłączenie konieczności rejestracji VAT agenta turystycznego w innych krajach członkowskich — nawet jeżeli zgodnie z zasadami ogólnymi taka rejestracja byłaby wymagana.

Agent turystyczny nie będzie uprawniony ani do odliczenia, ani też do zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystanych bezpośrednio w ramach świadczonej usługi turystycznej. Ograniczenie to nie obejmuje jednak podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych jedynie pośrednio z usługą, np. kosztów działalności samego agenta (wynajem biura, telefony, reklama itp.).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Mira Wszelaka

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Dyrektywy bez tajemnic: VI Dyrektywa (art. 26)