Dyrektywy bez tajemnic: VI Dyrektywa art. 28b

Mira Wszelaka
13-08-2003, 00:00

(...) za miejsce dostawy towarów wysyłanych lub przewiezionych przez dostawcę lub w jego imieniu z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie przeznaczenia towarów wysyłanych lub przewiezionych, uznaje się miejsce, w którym znajdują się towary w momencie zakończenia wysyłki lub przewozu do nabywcy, jeśli (...):

— dostawa realizowana jest na rzecz podatnika, korzystającego z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 28a (1a), osoby prawnej niebędącej podatnikiem, korzystającej z tego samego wyłączenia lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby nie będącej podatkikiem

— przedmiotem dostawy są towary inne niż nowe środki transportu i inne niż towary dostarczane po wykonaniu montażu lub instalacji przez dostawcę lub w jego imieniu (...)

Art. 28b lit. B zawiera regulacje dotyczące miejsca opodatkowania dostawy towarów w przypadku, gdy dostawa taka jest dokonywana na rzecz osoby niebędącej podatnikiem. Zgodnie z przedmiotowym przepisem dyrektywy, czynność tzw. sprzedaży wysyłkowej podlega opodatkowaniu na terytorium państwa, do którego wysyłana jest przesyłka. Jednakże, zasada ta ma zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik przekroczy limit określony przez dane państwo członkowskie. Dyrektywa przewiduje, iż granicę tego limitu państwa członkowskie ustalą jako równowartość kwoty od 35 do 100 tys. EUR.

Joanna Dmowska ekspert Ernst & Young

Celem tego zapisu jest zachowanie równej konkurencji między podatnikami VAT z różnych państw członkowskich, przy jednoczesnym racjonalnym podejściu do dostaw stanowiących niewielki obrót. W ten sposób dostawa towarów dokonywana na rzecz niepodatników, np. z Anglii do Francji, w przypadku przekroczenia limitu jest opodatkowana według zasad i stawek obowiązujących we Francji. Jednocześnie taka konstrukcja pozwala uniknąć podatnikowi angielskiemu rejestracji na VAT we Francji, w przypadku gdy jego sprzedaż do Francji jest stosunkowo niewielka. Limit ten jest ustalany na podstawie wartości sprzedaży netto danego podatnika do drugiego kraju członkowskiego. Podatnik, przekraczając limit, jest zobowiązany do zarejestrowania się na potrzeby VAT w kraju dostawy i do zastosowania obowiązującej w nim stawki podatku.

Z dniem 1 maja 2004 r. polski podatnik dokonujący sprzedaży wysyłkowej na terytorium państw członkowskich, przekroczywszy określony w danym państwie limit, będzie zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT w tym państwie. W projekcie ustawy o VAT limit dla sprzedaży wysyłkowej został ustalony jako równowartość 35 tys. EUR. Zatem sprzedaż wysyłkowa dokonywana na terytorium Polski przez zagranicznych podatników, zarejestrowanych na terenie wspólnoty, jest uznawana za sprzedaż podlegającą opodatkowaniu w innym państwie członkowskim, jeżeli całkowita wartość netto towarów (innych niż akcyzowe) nie przekroczy w jednym roku podatkowym 35 tys. EUR.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Mira Wszelaka

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Dyrektywy bez tajemnic: VI Dyrektywa art. 28b