Dyrektywy bez tajemnic: VI Dyrektywa art. 28b C

Mira Wszelaka
opublikowano: 12-08-2003, 00:00

1. W rozumieniu niniejszego rozdziału:

przez „wewnątrzwspólnotowy transport towarów” rozumie się transport towarów, w przypadku którego miejsca wyjazdu oraz przyjazdu znajdują się na terytorium dwóch różnych państw członkowskich.

2. Za miejsce opodatkowania usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego transportu towarów uznaje się miejsce wyjazdu.

3. Jednakże, w drodze derogacji od postanowień ust. 2, za miejsce opodatkowania usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego transportu towarów na rzecz odbiorców posiadających numer identyfikacji podatkowej nadany w państwie członkowskim innym, niż kraj miejsca wyjazdu transportu, uznaje się terytorium państwa członkowskiego, które nadało odbiorcy usług numer identyfikacji podatkowej, pod którym usługa ta została dla niego wykonana.

Art. 9 ust. 2b stanowi, że usługi transportowe opodatkowane są w kraju ich fizycznego wykonania z uwzględnieniem odległości pokonanych w danym kraju. W transporcie międzynarodowym zasada ta powoduje jednak ogromne trudności praktyczne. W przypadku np. przewozu towaru ciężarówką z Portugalii do Niemiec wiązałoby się to z koniecznością opodatkowania tej usługi we wszystkich krajach, przez które przejeżdżała ciężarówka (proporcjonalnie do dystansu przejechanego w danym państwie członkowskim).

Jerzy Martini ekspert PricewaterhouseCoopers

Aby uniknąć omawianych trudności, wprowadzono art. 28b pkt C. Przepis ten dotyczy usług wewnątrzwspólnotowego transportu towarów. Za usługi międzynarodowego transportu towarów uznaje się usługi transportowe polegające na przewozie towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w tym przepisie usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów opodatkowane są w kraju miejsca wyjazdu, czyli miejsca, w którym transport się rozpoczął. Należy zaznaczyć, że z punktu widzenia tej zasady istotne jest jedynie miejsce rozpoczęcia faktycznego transportu towarów, a nie miejsce, z którego pierwotnie wyruszył środek transportu. Jeśli zatem ciężarówka z Belgii pojechała odebrać towar do Holandii, a następnie przewieźć go do Niemiec, to zgodnie z zasadą generalną wyrażoną w tym przepisie usługa transportu opodatkowana będzie w Holandii (kraju, w którym rozpoczął się faktyczny przewóz transportowanych towarów).

Przepis ten wprowadza jednak wyjątek od tej zasady. Jeśli bowiem podmiot, na rzecz którego świadczona jest usługa transportowa, jest zarejestrowany dla celów podatku VAT w innym państwie członkowskim niż tym, w którym rozpoczął się transport, to usługa opodatkowana jest w państwie członkowskim, który nadał numer VAT, którym podczas transakcji posłużył się odbiorca usług. Należy zaznaczyć, że istnieje dowolność, jeśli chodzi o posługiwanie się numerami VAT posiadanymi przez podatnika. Jeśli zatem podatnik zarejestrowany jest dla celów podatku VAT w piętnastu państwach członkowskich, to może posłużyć się dowolnym z piętnastu posiadanych numerów. Spółka niemiecka może zatem podać swój włoski numer VAT i zgodnie z omawianą zasadą usługa będzie opodatkowana we Włoszech.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Mira Wszelaka

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Transport i logistyka / Dyrektywy bez tajemnic: VI Dyrektywa art. 28b C