Dyrektywy bez tajemnic: Wartość celna

Mira Wszelaka
12-09-2003, 00:00

Wspólnotowy Kodeks Celny

Art. 29 ust. 1: „Wartością celną przywożonych towarów jest wartość transakcyjna, tzn. cena faktycznie zapłacona lub należna za towary wtedy, jeżeli zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny wspólnoty, ustalana, o ile jest to konieczne, zgodnie z art. 32 i 33 (...)”.

Przepisy wykonawcze: art. 147 ust. 1: „(...) Jeżeli deklarowana cena odnosi się do sprzedaży poprzedzającej ostatnią sprzedaż, na podstawie której towary zostały wprowadzone na obszar celny wspólnoty, należy (...) wykazać, że taka transakcja zawarta została w celu wywozu z przeznaczeniem na wymieniony obszar.(...)”

Za podstawę wartości celnej przyjmuje się wartość transakcyjną towarów, czyli cenę zapłaconą lub należną za towary sprzedane na eksport do wspólnoty. Dalsze przepisy mówią zarówno o elementach doliczanych do wartości transakcyjnej, jak i pomijanych w celu ustalenia wartości celnej towarów.

Marta Szafarowska

ekspert Ernst & Young

- Krajowe przepisy celne są najbardziej zharmonizowaną z prawem wspólnotowym dziedziną prawa polskiego. Jednak i tu z chwilą przystąpienia Polski do UE zaistnieją zmiany, które będą mieć istotne znaczenie dla podmiotów dokonujących przywozu towarów spoza UE. Należy do nich pozornie nieznaczna zmiana definicji wartości celnej towarów, jako wartości transakcyjnej, z obecnej „ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towar sprzedany w celu przywozu na polski obszar celny” na przyszłą „cenę faktycznie zapłaconą lub należną za towary wtedy, jeżeli zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty”.

Zmiana ta stworzy zupełnie nową dla polskiej praktyki metodę ustalania wartości celnej. Załóżmy, że mamy do czynienia z transakcją trójstronną, gdzie sprzedaż towaru odbywa się między azjatyckim producentem, amerykańskim podmiotem pośredniczącym i polskim odbiorcą towarów. Sprzedaż towarów następuje między producentem a pośrednikiem, a następnie między pośrednikiem a odbiorcą. Jednak towary są bezpośrednio wysyłane przez azjatyckiego producenta na rzecz polskiego odbiorcy. Według obecnej definicji wartości celnej, deklarując wartość celną towarów, polski importer musi zastosować cenę zapłaconą lub należną za towary związaną z ich przywozem na polski obszar celny. Jest to więc cena płacona przez polskiego odbiorcę na rzecz amerykańskiego pośrednika. Z kolei, według definicji z art. 29 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC), polski importer będzie mógł zastosować cenę zapłaconą lub należną związaną z wywozem towarów na polski obszar celny. W tym wypadku będzie to więc cena zastosowana przez azjatyckiego producenta w stosunku do amerykańskiego pośrednika. Porównując więc obecną sytuację polskich importerów do sytuacji, w której będą mogli oprzeć się bezpośrednio na zapisach WKC, należy stwierdzić, że w określonych przypadkach wartość celna importowanych towarów będzie mogła być efektywnie obniżona o marżę podmiotu pośredniczącego w transakcji. Jednak możliwość zastosowania tej metody obwarowana jest pewnymi warunkami. Istotne jest m.in. udowodnienie, iż produkcja i wywóz towarów z kraju producenta odbywały się już z przeznaczeniem na polski obszar celny.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Mira Wszelaka

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Firmy / Dyrektywy bez tajemnic: Wartość celna