Echo Investment <EPRS.WA> Umowa kredytowa podmiotów zależnych

Piotr Kuczyński
opublikowano: 25-07-2003, 16:41

Echo Investment <EPRS.WA> Umowa kredytowa podmiotów zależnych UMOWA KREDYTOWA PODMIOTÓW ZALEŻNYCH
Raport bieżący nr 27/2003
Spółka Echo Investment S.A. informuje, iż w dniu 24 lipca 2003 r. spółki: Echo Investment - Centrum Handlowe Olkusz Sp. z o.o., Echo Investment - Centrum Handlowe Piła Sp. z o.o. i Echo Investment - Centrum Handlowe Tczew Sp. z o.o. (podmioty w 100% zależne od Echo Investment S.A.) podpisały z bankiem Eurohypo Aktiengesellschaft, spółką akcyjną prawa niemieckiego z siedzibą Taunusanlage 9, 60329 Frankfurt nad Menem umowę kredytu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 13.550.000 EUR (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy euro), co na dzień przekazania raportu stanowi kwotę 59.878,8 tys. PLN.
Poszczególnym Kredytobiorcom przypadać będą następujące kwoty kredytu i na następujące cele:
· Echo Investment - Centrum Handlowe Olkusz - kwota w wysokości nie przekraczającej 5.600.000 EUR (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy euro) na zrefinansowanie poniesionych przez Kredytobiorcę kosztów projektu w części dotyczącej Centrum Handlowego Olkusz oraz finansowanie działalności gospodarczej Kredytobiorcy;
· Echo Investment Centrum Handlowe Piła - kwota w wysokości nie przekraczającej 4.500.000 EUR (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy euro) na zrefinansowanie poniesionych przez Kredytobiorcę kosztów projektu w części dotyczącej Centrum Handlowego Piła oraz finansowanie działalności gospodarczej Kredytobiorcy;
· Echo Investment Centrum Handlowe Tczew - kwota w wysokości nie przekraczającej 3.450.000 EUR (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy euro) na zrefinansowanie poniesionych przez Kredytobiorcę kosztów projektu w części dotyczącej Centrum Handlowego Tczew, oraz finansowanie działalności gospodarczej Kredytobiorcy.
Dzień ostatecznej spłaty kredytu został określony w umowie na dzień przypadający 10 lat od dnia podpisania umowy kredytu.
Zabezpieczenie spłaty kwoty głównej, odsetek, prowizji, kosztów oraz wszelkich innych wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Kredytu Kredytobiorcom będzie ustanowione przez każdego Kredytobiorcę oddzielnie poprzez m.in.:
· hipotekę kaucyjną na nieruchomości danego Kredytobiorcy do kwoty 18.970.000 EUR (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy euro),
· zastaw na 100 % udziałów w kapitale zakładowym Kredytobiorców,
· cesję wierzytelności z umów najmu,
· cesję wierzytelności z gwarancji płatności lub poręczeń wystawionych w celu zabezpieczenia wierzytelności danego Kredytobiorcy z tytułu umów najmu,
· cesję wierzytelności z umów ubezpieczenia finansowanych nieruchomości,
· pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy.
Zobowiązania każdego Kredytobiorcy z tytułu umowy są zobowiązaniami solidarnymi, a każdy z Kredytobiorców jest w całości odpowiedzialny za niewykonanie lub naruszenie przez pozostałych Kredytobiorców zobowiązań wynikających z tytułu umowy kredytu.
Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych.
Wartość umowy kredytowej stanowi 20,3% kapitałów własnych Echo Investment S.A. (wg stanu na dzień 31/03/03r.)
Data sporządzenia raportu: 25-07-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Echo Investment &lt;EPRS.WA&gt; Umowa kredytowa podmiotów zależnych