Echo Investment <EPRS.WA> Umowy kredytowe podmiotów zależnych

Echo Investment <EPRS.WA> Umowy kredytowe podmiotów zależnych UMOWY KREDYTOWE PODMIOTÓW ZALEŻNYCH Raport bieżący nr 3/2004 Spółka Echo Investment S.A. informuje, iż w dniu 23 stycznia 2004 r. spółki: Echo Investment - Centrum Handlowe Pabianice Sp. z o.o., Echo Investment - Centrum Handlowe Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. i Echo Investment - Centrum Handlowe Radom Sp. z o.o. (podmioty w 100% zależne od Echo Investment S.A.) podpisały z Bankiem Przemysłowo - Handlowym PBK S.A. z siedzibą w Krakowie umowę kredytu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 36.300 tys. EUR (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta tysięcy euro), co na dzień przekazania raportu stanowi kwotę 170.337,8 tys. PLN. Poszczególnym Kredytobiorcom przypadać będą następujące kwoty kredytu: · Echo Investment - Centrum Handlowe Pabianice Sp. z o.o. - kwota w wysokości nie przekraczającej 10.500 tys. EUR (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy euro), · Echo Investment Centrum Handlowe Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. - kwota w wysokości nie przekraczającej 12.200 tys. EUR (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy euro), · Echo Investment Centrum Handlowe Radom Sp. z o.o. - kwota w wysokości nie przekraczającej 13.600 tys. EUR (słownie: trzynaście milionów sześćset tysięcy euro). Każdy z Kredytobiorców przeznaczy środki pochodzące z kredytu w celu finansowania i refinansowania kosztów swojej działalności gospodarczej związanej z finansowanym projektem. Umowa kredytu została podpisana na okres 15 lat. Zabezpieczenie spłaty kwoty głównej, odsetek, prowizji, kosztów oraz wszelkich innych wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Kredytu Kredytobiorcom będzie ustanowione przez każdego Kredytobiorcę oddzielnie poprzez m.in.: · hipotekę kaucyjną na nieruchomości danego Kredytobiorcy do kwoty 72.600 tys. EUR (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy euro), · zastawy rejestrowe na udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorców, · cesję wierzytelności z umów najmu, · cesję wierzytelności z umów ubezpieczenia finansowanych nieruchomości. Zobowiązania każdego Kredytobiorcy z tytułu umowy są zobowiązaniami solidarnymi, a każdy z Kredytobiorców jest w całości odpowiedzialny za niewykonanie lub naruszenie przez pozostałych Kredytobiorców zobowiązań wynikających z tytułu umowy kredytu. Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych. Wartość umowy kredytowej stanowi 56,8% kapitałów własnych Echo Investment S.A. (wg stanu na dzień 30/09/2003r.) Data sporządzenia raportu: 26-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ