Efektywna naprawa firmy

PIOTR ZIMMERMAN, doradca restrukturyzacyjny, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA
opublikowano: 23-04-2018, 22:00

Przyspieszone postępowanie układowe (PPU) to nie tylko najpopularniejsza procedura restrukturyzacyjna, ale także procedura najtańsza, najszybsza i jednocześnie najbardziej efektywna.

Jednym z podstawowych czynników czyniących z PPU tak popularną metodę restrukturyzacji jest przyjęta przez ustawodawcę zasada ułatwionego dostępu do tego postępowania. W sprawach o otwarcie PPU sąd nie przeprowadza rozprawy, nie wyznacza tymczasowego nadzorcy sądowego ani biegłego sądowego, ale jedynie poddaje analizie dokumenty dołączone do wniosku i w ciągu siedmiu dni podejmuje decyzję co do otwarcia postępowania. Chodzi tu o uniknięcie długotrwałego przyglądania się przez sąd sytuacji dłużnika i jej analizowania. Jak pokazała bowiem praktyka, im dłuższa analiza wniosku układowego, tym mniejsze szanse jego powodzenia.

PPU pozwala na uzyskanie definitywnej i pełnej ochrony przed egzekucją wierzytelności układowych w terminie podobnym, a w praktyce krótszym niż potrzebny na uzyskanie zabezpieczenia w postępowaniu o otwarcie postępowania układowego czy sanacyjnego. Teoretycznie już po dwóch miesiącach można mieć przyjęty i zatwierdzony nieprawomocnie układ. W praktyce statystyki pokazują, że czas ten jest dwukrotnie dłuższy (mediana ok. 120 dni) — co jednak jest i tak rekordowym wynikiem, nigdy wcześniej nieosiąganym w żadnym rodzaju postępowania zmierzającego do zawarcia układu. Postępowania przyspieszone układowe charakteryzują się także wysokim współczynnikiem zawierania układu. W ogólnej liczbie otwartych 419 postępowań 115 skończyło się zatwierdzeniem zawartego układu, a zatem sukcesem. Słabsze wyniki osiąga PPU w tych sądach, które nie są w stanie dotrzymać 7-dniowego terminu do ich otwarcia lub pozwalają nadzorcom sądowym na znaczne przekroczenie 14-dniowego terminu na złożenie planu restrukturyzacyjnego i spisów wierzycieli. Im dłuższy odstęp od złożenia wniosku do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli, tym mniejsze szanse na zawarcie układu. Paradoksalnie cieszyć powinna także stosunkowo wysoka liczba umorzonych przyspieszonych postępowań układowych. Szybko i sprawnie umorzone postępowanie to otwarcie drogi do efektywnie przeprowadzonej upadłości, a co za tym idzie — do najwyższego zaspokojenia wierzycieli.

Najsłabszym ogniwem w przeprowadzaniu procedur przyspieszonego postępowania układowego okazały się w ostatnich miesiącach sądy odwoławcze. W dużych sądach, jak np. w okręgu warszawskim, czas na rozpoznanie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania lub na zatwierdzenie czy odmowę zatwierdzenia układu wynosi ponad sześć miesięcy. Ten czas jest co najmniej trzykrotnie za długi i może stać się przyczyną drastycznego spadku zaspokojenia wierzycieli w postępowaniach następujących po PPU. Aby system działał sprawnie, postępowania odwoławcze w sprawach restrukturyzacyjnych muszą zyskać absolutny priorytet, a sądy okręgowe muszą być zdolne rozpoznawać zażalenia w toku restrukturyzacji w terminie jednego miesiąca. Tylko wtedy postępowanie to rzeczywiście będzie służyło interesom wierzycieli.

Mimo tych negatywnych spostrzeżeń ogólna ocena PPU musi być bardzo pozytywna. Wyniku 115 zatwierdzonych układów nie udało się osiągnąć w ciągu całego 14-letniego okresu obowiązywania prawa upadłościowego i naprawczego.

Raport jest dostępny na stronie zimmermanfilipiak.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PIOTR ZIMMERMAN, doradca restrukturyzacyjny, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu