Egzekucja przeciwko dłużnikowi po otwarciu sanacji

WOJCIECH BOKINA doradca restrukturyzacyjny, radca prawny w Kancelarii BWHS
opublikowano: 22-08-2017, 22:00

Komentarz prawnika

Zgodnie z nowym prawem restrukturyzacyjnym po otwarciu postępowania sanacyjnego nie można prowadzić egzekucji ani wykonać postanowienia o zabezpieczeniu na majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, która obejmuje mienie należące do dłużnika i służące prowadzeniu przez niego przedsiębiorstwa. Co istotne, zakaz ten obejmuje wszystkie wierzytelności, a nie tylko te objęte układem, jak jest w postępowaniu układowym i przyspieszonym postępowaniu układowym.

W intencji ustawodawcy rozwiązanie to podyktowane jest chęcią większej ochrony dłużnika, wobec którego otwarto sanację.

Postępowanie sanacyjne jest bowiem przeznaczone dla dłużników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Niemniej jednak, jak wskazał Sąd Okręgowy w Poznaniu w postanowieniu z 16.08.2017 r., sygn. akt IX GCo 217/17 — którym zabezpieczył roszczenie spółki domagającej się wydania dostarczonych materiałów dłużnikowi, wobec którego otwarto sanację — nie wszystkie elementy mienia znajdującego się we władaniu dłużnika wchodzi w skład masy sanacyjnej.

Jak stwierdził bowiem w uzasadnieniu: „wszystkie materiały, które uprawniony na podstawie umowy konsygnacyjnej powierzył obowiązanemu do przechowania i sprzedaży, a które nie zostały sprzedane klientowi detalicznemu, nie stanowiły

własności obowiązanego, lecz własność uprawnionego i jako takie nie mogły wejść do masy sanacyjnej jako własność dłużnika. Jednocześnie, wobec zakończenia współpracy stron w wyniku odstąpienia do umowy przez uprawnionego, jeszcze przed dniem wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego obowiązanego brak było podstaw do prowadzenia ich dalszej sprzedaży przez obowiązanego, nie mogły zatem służyć one przedsiębiorstwu i z tego tytułu wejść do masy sanacyjnej”.

Skoro zatem przedmioty te nie wchodzą do masy sanacyjnej, to nie obowiązuje wobec nich zakaz egzekucji czy też wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. Należy również pamiętać, że prezentowane są również stanowiska w doktrynie, że sam zakaz prowadzenia egzekucji wobec przedmiotów znajdujących się w masie sanacyjnej nie jest absolutny i w pewnych przypadkach możliwe jest prowadzenie egzekucji także wobec przedmiotów znajdujących się w niej, co do których dłużnik nie dysponuje tytułem prawnym.

Warto zatem, aby przedsiębiorcy mieli świadomość, że postępowanie sanacyjne nie zawsze zamyka drogę do wyegzekwowania własnego majątku od podmiotu, wobec którego otwarto sanację, oraz tego, że szybkie i zdecydowane działania zwiększają szanse na odzyskanie lub zabezpieczenie swojego majątku, nawet pomimo odrębnego stanowiska dłużnika i zarządcy.

Powyższe jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, że niestety postępowania sanacyjne coraz częściej wykorzystywane są przez dłużników dla celów fraudowych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: WOJCIECH BOKINA doradca restrukturyzacyjny, radca prawny w Kancelarii BWHS

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu