Ekodrob <EKOD.WA> Podjęte uchwały na NWZA w dniu 21.11.2003

Ekodrob <EKOD.WA> Podjęte uchwały na NWZA w dniu 21.11.2003 PODJĘTE UCHWAŁY NA NWZA W DNIU 21.11.2003 Raport nr 43/2003 Iławskie Zakłady Drobiarskie "Ekodrob" S.A. podają do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obradujące w dniu 21 listopada 2003 roku zakończyło swoje obrady podejmując następujące uchwały: UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków Przyjęta jednogłośnie UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. dokonuje wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie: 1.Iwona Podolska 2.Magdalena Abramowicz 3.Damian Stępień Przyjęta jednogłośnie UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przyjęta jednogłośnie UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie zmian w statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. na podstawie par. 16 ust.4 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki: Paragraf 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Rokiem obrotowym jest okres od pierwszego kwietnia do trzydziestego pierwszego marca roku następnego.. przy czym pierwszy zmieniony rok obrotowy obejmuje okres od pierwszego stycznia dwa tysiące czwartego (01.01.2004) roku do trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące piątego (31.03.2005) roku" Przyjęta jednogłośnie UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB" z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. w Iławie na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: W oparciu o zaudytowane sprawozdanie finansowe Spółki za pierwsze półrocze 2003 roku oraz raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2003 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" Spółki Akcyjnej postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Przyjęta jednogłośnie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano poprzez aklamację Data sporządzenia raportu: 24-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ