Przedsięwzięcia gospodarcze, na które można uzyskać decyzję o wsparciu

  • Materiał partnera
opublikowano: 05-04-2019, 09:45

Eksperci Krakowskiego Parku Technologicznego wyjaśniają zasady uzyskania pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Od 30 czerwca 2018 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, a od 5 września Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, które reguluje wszystkie szczegółowe zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Każdy przedsiębiorca, którego przedmiot działalności wpisuje się ww. rozporządzenie może ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu.

"Zakup zabudowanego gruntu nie jest traktowany jako rozpoczęcie prac"

Uzyskanie decyzji o wsparciu jest możliwe, gdy projekt inwestycyjny wpisuje się w jedną z czterech kategorii przedsięwzięcia gospodarczego określonego w załączniku nr 2 (wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu) do rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej.

Za nową inwestycję, kwalifikującą się do objęcia decyzją o wsparciu Ustawodawca uznaje alternatywnie: 1) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, 2) zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, 3) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub 4) zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Pomimo posługiwania się przez ustawodawcę pojęciem „przedsiębiorstwo” w kontekście projektów kwalifikujących się do objęcia decyzją o wsparciu, należy przez to rozumieć zakład. Ma to o tyle istotne znaczenie, że przedsiębiorca nie jest zobligowany do zakładania spółki celowej dla uzyskania zwolnienia podatkowego.

Ponadto przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o wsparciu przedsiębiorca nie może rozpocząć robót budowlanych związanych z inwestycją lub zawierać pierwszych prawnie wiążące zobowiązań do zamówienia urządzeń lub innych zobowiązań, które sprawią, że inwestycja staje się nieodwracalna.

Nie uznaje się za rozpoczęcie prac zakupu gruntów ani rozpoczęcie prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. W odniesieniu do przejęć „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Komisji Europejskiej zakup zabudowanego gruntu również nie jest traktowany jako rozpoczęcie prac. Wyjątek stanowią transakcje związane z nabywaniem aktywów upadłego przedsiębiorstwa, które mogą zostać przeprowadzone wyłącznie po uzyskaniu decyzji o wsparciu z uwagi na to, że tego typu transakcje kwalifikowane są jako rozpoczęcie prac.

Łukasz Klej, specjalista ds. prawnych,
Krakowski Park Technologiczny

Partnerem publikacji jest Krakowski Park Technologiczny

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu