Elektrim <ELEW.WA> Nr 116/02 - umowa dotycząca restrukturyzacji obligacji z obligatariuszami Elektrim S.A.

29-07-2002, 20:42

NR 116/02 - UMOWA DOTYCZĄCA RESTRUKTURYZACJI OBLIGACJI Z OBLIGATARIUSZAMI

ELEKTRIM S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że w dniu 28 lipca 2002 r. zawarł umowę dotyczącą restrukturyzacji obligacji z obligatariuszami, którzy łącznie posiadają około 233 mln Euro kwoty nominalnej obligacji powiązanych z Euro, z kuponem odsetkowym 3,75% i dacie wykupu w 2004 r. Zgodnie z umową Elektrim S.A. wyraził zgodę na pewne ograniczenia operacyjne w zamian za podjęcie przez obligatariuszy zobowiązania dotyczącego głosowania za proponowaną restrukturyzacją obligacji na zgromadzeniu obligatariuszy w dniu 31 lipca 2002 r., lub na zgromadzeniu w odroczonym terminie.

Obligatariusze zgodzili się na pewne ograniczenia dotyczące przeniesienia i zaniechania egzekucji lub wydania dyspozycji egzekwowania swoich praw i powstrzymania się od rozpoczęcia, wznowienia lub wystąpienia o rozpoczęcie postępowania upadłościowego przeciwko Elektrim S.A.

Odnośnie ograniczeń o charakterze operacyjnym Elektrim wyraził zgodę, że on sam i jego spółki zależne, za wyjątkiem wystąpienia pewnych okoliczności, nie podejmą działań polegających na (1) zbyciu akcji lub aktywów spółek o znaczącej wartości, których akcje mają podlegać zastawowi na rzecz obligatariuszy z tytułu zrestrukturyzowanych obligacji, (2) zaciąganiu lub przejęciu dodatkowego zadłużenia, (3) ustanawianiu obciążeń lub zastawów lub udzielaniu zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości lub przyszłych dochodach, (4) zadeklarowaniu wypłaty lub dokonaniu płatności dywidendy lub podziału dotyczącego kapitału zakładowego, (5) deponowaniu kwot na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, na których rzecz ustanowiony byłby zastaw, prawo potrącenia lub poddania egzekucji, (6) zapłacie łącznej kwoty przekraczającej 7,5 mln Euro innym wierzycielom przed dokonaniem pierwszej płatności na rzecz obligatariuszy w kwocie około 100 mln Euro.

Elektrim S.A. i obligatariusze (zgodnie z poleceniem Powiernika) uzgodnili, że wycofają złożone przez siebie zażalenia dotyczące zakończenia postępowania układowego. Obligatariusze wyrazili również zgodę na poinstruowanie Powiernika aby zawiesił i powstrzymał się od egzekwowania innych wniesionych przez niego postępowań prawnych przeciwko Elektrim S.A.

Ograniczenia w stosunku do działalności Elektrim S.A. wygasną po nastąpieniu wcześniejszego z następujących zdarzeń (a) planowanej daty nabycia przez BRE Bank S.A. obligacji klasy B wyemitowanych przez Elektrim S.A., (b) upływu jednego miesiąca od ostatecznego zakończenia postępowania układowego, lub (c) daty wydania decyzji bez prawa apelacji o otwarciu postępowania upadłościowego. Wszystkie pozostałe obowiązki obu stron przewidziane umową kończą się we wcześniejszym z następujących terminów (a) w dniu, w którym proponowane uchwały dotyczące restrukturyzacji obligacji nie zostaną przyjęte i zatwierdzone na zgromadzeniu obligatariuszy, (b) w dniu nabycia przez BRE Bank S.A. obligacji klasy B wyemitowanych przez Elektrim S.A. lub (c) 20 września 2002 r.

Pozostali obligatariusze, którzy będą chcieli stać się stroną niniejszej umowy mogą do niej przystąpić.

Data sporządzenia raportu: 29-07-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Elektrim &lt;ELEW.WA> Nr 116/02 - umowa dotycząca restrukturyzacji obligacji z obligatariuszami Elektrim S.A.