Elektrim: Rozprawa apelacyjna ws PTC 21 XII, upadłościowa 19 XII

Internet Securities
opublikowano: 05-12-2005, 11:26

Elektrim podał, że 21 grudnia 2005 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie odbędzie się rozprawa apelacyjna o uznanie za skuteczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawomocnego orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu z 26 listopada 2004 r. w sprawie PTC, zaś 19 grudnia odbędzie się rozprawa upadłościowa.

Elektrim podał, że 21 grudnia 2005 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie odbędzie się rozprawa apelacyjna o uznanie za skuteczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawomocnego orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu z 26 listopada 2004 r. w sprawie PTC, zaś 19 grudnia odbędzie się rozprawa upadłościowa.

SPÓR O PTC

Według Elektrimu 26 listopada 2004 roku Trybunał Arbitrażowy w Wiedniu jednoznacznie rozstrzygnął, iż Elektrim był i pozostaje w każdym właściwym czasie właścicielem 48% udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (PTC).

Wpisany zaś do KRS Elektrim Telekomunikacja (ET) jako udziałowiec PTC, uważa natomiast, że wynik arbitrażu wiedeńskiego nie został do końca uznany przez polskie sądy, gdyż Sąd Apelacyjny – zdaniem spółki – uznał 11 maja, iż sprawa ma być jeszcze raz rozpatrywana przy jej udziale jako jednej z zainteresowanych stron.

„Zarząd Elektrim SA wyraża nadzieję, że rozprawa ta zakończy postępowanie w powyższej sprawie, co byłoby zgodne z wcześniej deklarowanymi intencjami uczestników tego postępowania” – czytamy w komunikacie.

Wcześniej Elektrim informował, że nie uznaje ponownego wpisu Elektrimu Telekomunikacja Sp. z o.o. jako udziałowca PTC i podejmie działania procesowe mające na celu ponowne wpisanie Elektrimu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jako udziałowca PTC.

Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy przywrócił zaś wcześniej wpis Elektrimu Telekomunikacja (ET) jako wspólnika w KRS Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci Era i Heyah, zgodnie z zaleceniem Sądu Okręgowego z 25 sierpnia o ponownym rozpatrzeniu wpisu udziałowców tej spółki.

W związku ze zmianą wpisu w KRS spółki PTC zarząd Elektrim SA ma zamiar wstąpić ponownie na drogę sądową - podejmie działania procesowe mające na celu ponowne wpisanie Elektrim do KRS jako udziałowca PTC zgodnie z prawomocnym wyrokiem Trybunału Arbitrażowego.

Według Elektrimu, związanie Elektrim Telekomunikacja wyrokiem sądu wiedeńskiego zostało potwierdzone przez polskie sądy, w tym Sąd Apelacyjny, który w postanowieniu z dnia 11 maja 2005 roku stwierdził, iż wyrok ten wywiera bezpośrednie skutki prawne dla ET i wprost dotyka praw majątkowych ET.

Według ET, wynik arbitrażu wiedeńskiego nie został do końca uznany przez polskie sądy, gdyż Sąd Apelacyjny – zdaniem spółki – uznał 11 maja, iż sprawa ma być jeszcze raz rozpatrywana przy jej udziale jako jednej z zainteresowanych stron.

Elektrim, powołując się na wyrok Trybunału Arbitrażowego, uważa jednak, że nadal jest właścicielem 48 % udziałów w PTC i zgodnie z Umową Wspólników – ma prawo do powoływania trzech członków zarządu i czterech członków rady nadzorczej PTC.

Struktura udziałowców PTC po decyzji sądu rejonowego z dnia 15 listopada wygląda następująco: Elektrim Telekomunikacja – 47,9998% udziałów, T-Mobile Deutschland GmbH – 22,5% udziałów, MediaOne International BV – 22,5% udziałów, Polpager Sp. z o.o. – 4,0% udziałów, CARCOM Warszawa Sp. z o.o. – 1,9% udziałów, Elektrim Autoinwest SA – 1,1% udziałów, Elektrim SA – 0,0002% udziałów.

WNIOSEK OBLIGATARIUSZY

Elektrim poinformował też, że został powiadomiony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, iż w dniu 19 grudnia 2005 r. odbędzie się rozprawa upadłościowa z wniosku The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. z siedzibą w Londynie (Law Debenture).

Law Debenture jest Powiernikiem obligacji i w marcu br. złożył wniosek o upadłość Elektrim, który następnie w dniu 20 maja 2005 r. został oddalony przez Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy.

Zarząd Elektrim informował również o podejmowanych przez spółkę krokach prawnych, których celem jest ochrona Elektrimu przed upadłością, w wyniku której obligatariusze zamierzają przejąć majątek Elektrim o wartości wyższej niż kwoty im należne z tytułu spłaty obligacji.

Wcześniej rzecznik obligatariuszy, którzy domagają się od Elektrimu 471 mln euro za obligacje i odsetki, powiedziała agencji ISB, że oczekują oni, iż sąd rejonowy 19 grudnia rozpatrzy pozytywnie wniosek o upadłość tej spółki, gdyż Elektrim nie ma środków na spłatę obligacji, które są wymagalne już od 18 stycznia 2005 roku.

Obligatariusza sądzą, że Elektrim będzie próbował odroczyć rozprawę do czasu uznania przez polski sąd arbitrażu wiedeńskiego co do spornych udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC), na których obligatariusze mają zastaw sądowy.

Emisja obligacji została przeprowadzona przez spółkę zależną od Elektrimu, zgodnie z prawem angielskim. Sprawa uznania wymagalności obligacji była więc prowadzona również przez sąd w Londynie, który 8 listopada uznał ostatecznie prawa obligatariuszy.

Na początku września przewodniczący rady nadzorczej Elektrimu Zygmunt Solorz-Żak zapewniał, że spółka będzie się starała spłacić obligatariuszy do 15 grudnia, zgodnie z pierwotnie ustalonym harmonogramem.

Przedstawiciele obligatariuszy wątpią jednak w te zapewnienia i nie zamierzają wycofywać się z podejmowania kolejnych kroków prawnych przeciwko Elektrimowi.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Internet Securities

Polecane