Elektrobudowa <LBUD.WA> 1/2004 - zawarcie znaczącej umowy

Elektrobudowa <LBUD.WA> 1/2004 - zawarcie znaczącej umowy 1/2004 - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że Spółka podpisała w dniu 8 stycznia 2004 r. kontrakt z Południowym Koncernem Energetycznym S.A. na zaprojektowanie, dostawę urządzeń i wyposażenia, montaż, uruchomienie, ruch próbny i przekazanie do eksploatacji części elektrycznej budowy bloku o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza. Czas realizacji kontraktu wynosi 156 tygodni od daty wejścia kontraktu w życie. Cena kontraktu netto za realizację pełnego zakresu prac wynosi 31.753.005,00 złotych. Cena brutto z podatkiem VAT wynosi 38.738.666,10 złotych. Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym ELEKTROBUDOWA SA przekaże PKE S.A. "Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu" oraz Strony potwierdzą na piśmie datę wejścia w życie niniejszego Kontraktu. W przypadku, gdy Kontrakt nie wejdzie w życie w ciągu 180 dni od daty podpisania, wówczas Strony przystąpią do ponownych negocjacji warunków Kontraktu, zaś w przypadku braku porozumienia Kontrakt będzie uważany za nieważny, a wszelkie zobowiązania Stron Kontraktu przestaną istnieć bez żadnych odszkodowań wobec drugiej Strony. Łączny limit wszystkich kar umownych może wynieść 25% ceny kontraktu netto. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wartość naliczanych z tego tytułu kar umownych - PKE S.A. ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Łącznie z tym kontraktem portfel zamówień ELEKTROBUDOWY SA osiągnął poziom 162,0 mln złotych. Podpisany kontrakt ustabilizuje pozycję ELEKTROBUDOWY na najbliższe 2 - 3 lata, pozwoli na absorbowanie stałych kosztów działalności Spółki. Aktywność Spółki przejawiająca się pozyskaniem kolejnego kontraktu wraz z kontraktami z: INEO Polska Spółka z o.o. na budowę Centrum Wielofunkcyjnego Złote Tarasy w Warszawie, TURBOMACH Sp. z o.o. na wysokie napięcie dla Elektrociepłowni Starachowice oraz z Tecnimont Poland na rozdzielnice niskiego i średniego napięcie na terenie PKN Orlen S.A. potwierdza wiodącą pozycje ELEKTROBUDOWY SA na rynku usług energetycznych oraz w znaczący sposób umacnia pozycję Spółki jako lidera tego rynku. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROBUDOWY SA. Data sporządzenia raportu: 08-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ