Elektrobudowa <LBUD.WA> 20/2004 - zweryfikowanie stanowiska w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Marcin Kuśmierz
07-05-2004, 16:45

Elektrobudowa <LBUD.WA> 20/2004 - zweryfikowanie stanowiska w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego 20/2004 - ZWERYFIKOWANIE STANOWISKA W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki zweryfikował swoje stanowisko w sprawie przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego.
Organy Spółki tj. Zarząd i Rada Nadzorcza postanowiły, że Spółka będzie przestrzegać wszystkich zasad ładu korporacyjnego i w tym celu podjęły stosowne kroki umożliwiające ich wdrożenie do stosowania.
Na posiedzeniu w dniu 7 maja br. Rada Nadzorcza wypełniając zasadę 18, dokonała oceny działalności Spółki za 2003 r.
Zarząd niniejszym przekazuje treść uchwały Rady Nadzorczej z dnia 7.05.2004 r. w sprawie przyjęcia oceny Sytuacji Spółki za rok 2003.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki w 2003 roku.
W minionym roku ELEKTROBUDOWA utrzymała dominującą pozycję w kraju jako podmiot świadczący usługi elektroenergetyczne, zachowując pozycję lidera w sektorze energetyki zawodowej. Przejawem wiodącej pozycji Spółki na rynku usług elektroenergetycznych jest stały wzrost portfela zamówień. Dla rozszerzenia zakresu działania Spółka powołała Pion Ochrony informacji niejawnych z Kancelarią Tajną. Kadra inżynieryjno - wykonawcza została przeszkolona w zakresie ochrony informacji niejawnych i uzyskała poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, co umożliwi Spółce realizację inwestycji w ramach NATO.
W celu stałej poprawy jakości i zapewnienia nowoczesnych produktów swoim klientom, ciągle unowocześniana jest technologia produkcji w fabryce urządzeń elektroenergetycznych w Koninie. Uwieńczeniem tych działań były liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane produktom ELEKTROBUDOWY. W minionym roku Spółka otrzymała po raz pierwszy prestiżowy Puchar Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej za rodzinę rozdzielnic dwusystemowych średniego napięcia.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność eksportową Spółki u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Priorytetem tych działań jest wzrost zamówień eksportowych poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku ELEKTROBUDOWY i aktywny marketing produktów Spółki na rynkach wschodnich. W 2003 roku utworzono wraz z rosyjską firmą RK TAVRIDA, Spółkę KRUELTA z siedzibą w Sankt Petersburgu, której zadaniem jest produkcja wyrobów elektroenergetycznych na rynki wschodnie.
W roku ubiegłym gruntownej modernizacji została poddana infrastruktura teleinformatyczna, wdrożono kolejne moduły w ramach zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem JD EDWARDS.
Zważywszy na fakt panującej od kilku lat recesji w budownictwie wyniki finansowe Spółki za rok 2003 są zadawalające, przychody ze sprzedaży produktów w roku ubiegłym ukształtowały się na poziomie 228,8 mln złotych, zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 12,6 mln złotych, zaś zysk netto 3,1 mln złotych.
W ocenie Rady Nadzorczej Spółka konsekwentnie realizuje przyjęte założenia, skupiając szczególną uwagę na ekspansji na nowe rynki, rozszerzaniu działalności, w tym działalności eksportowej, mając jednocześnie stale na uwadze konieczność usprawniania swojej organizacji poprzez wzrost efektywności jej działania oraz ciągłe dążenie do optymalizacji ponoszonych kosztów.
Ponadto Rada Nadzorcza przedyskutowała kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej, które na walnym zgromadzeniu poświęconemu tej sprawie zostaną wprowadzone do Statutu Spółki, co nastąpi przed upływem 2004 roku.
Data sporządzenia raportu: 07-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Kuśmierz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Elektrobudowa &lt;LBUD.WA&gt; 20/2004 - zweryfikowanie stanowiska w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego