Elektrobudowa <LBUD.WA> 27/2003 - korekta raportu bieżącego w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego

26-06-2003, 16:35

Elektrobudowa <LBUD.WA> 27/2003 - korekta raportu bieżącego w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego 27/2003 - KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 26/2003 z dnia 24.06.2003 r. dotyczącego oświadczenia ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego wyjaśniamy, że zasady nr 14 i 38 zostały przyjęte do stosowania przez Spółkę w poniższym pełnym brzmieniu:
14. Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
TAK
Zgodnie z § 16 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia podczas obrad powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad.
38. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
TAK
Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej oraz zmiennej (bonusu) uzależnionej od wyników finansowych Spółki.
Wysokość części zmiennej (bonusu) wynagrodzenia jest corocznie weryfikowana przez Radę Nadzorczą.
W Spółce w 2002 r. został przyjęty program motywacyjny dla kadry menedżerskiej.
Data sporządzenia raportu: 26-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Elektrobudowa &lt;LBUD.WA&gt; 27/2003 - korekta raportu bieżącego w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego