Energomontaż Południe chce wykupić prawie 10 proc. akcji spółki

opublikowano: 28-01-2008, 18:59

Zarząd Energomontażu Południe zwołuje na 14 marca NWZA spółki z wnioskiem o nabycie do 9,98 proc. jej akcji. Chce je  następnie umorzyć.

Zarząd Energomontażu Południe poinformował, że będzie wnioskował na NWZA, aby skup do 4,39 mln akcji spółki odbył się po średniej cenie nie większej niż 4,20 zł.

- Skup akcji własnych będzie sfinansowany z kwoty 2/3 prognozowanego zysku netto za rok 2007 za kwotę nie wyższą niż 8.400.000 zł. Zgodnie z prospektem emisyjnym Zarząd wypełnia założenia strategii dotyczące koncepcji podziału wypracowanego zysku netto i będzie wnioskował do WZA o podział zysku według zasady: 1/3 zysku na dywidendę a 2/3 zysku do dyspozycji Spółki – głosi komunikat.

Zarząd Energomontażu Południe informuje, iż zakłada poprawę wyniku za rok 2008 w porównaniu do prognozy zysku netto za rok 2007.

- Zdaniem Zarządu decyzja o nabyciu akcji własnych Spółki w celu umorzenia jest uzasadniona ich niedowartościowaniem w następstwie obecnej sytuacji na rynku kapitałowym i nie będzie miała negatywnego wpływu na rozwój organiczny Energomontażu Południe S.A. – informuje spółka.

Zarząd Energomontażu Południe wskazuje, że na dzień 25 stycznia średni wskaźnik P/E (cena/zysk) branży kształtuje się na poziomie 35,60. Poziom wskaźnika P/E Grupy Kapitałowej Energomontażu-Południe po uwzględnieniu prognozowanego zysku netto za 2007 r. wynosi natomiast 9,29, czyli jest prawie czterokrotnie mniejsza niż pozostałych spółek z branży.

Zarząd Energomontażu Południe podkreśla, że dysponuje częścią jeszcze niewydatkowanych środków z emisji w wysokości 24 mln zł, która sukcesywnie jest przeznaczana na realizację wyznaczonych celów emisyjnych. Ponadto w 2008 roku spółka osiągnie ze sprzedaży mieszkań i powierzchni biurowej ok. 48 mln zł. Wymienione środki pieniężne (łącznie 72 mln zł), pozwolą na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych w majątek trwały o wartości 12 mln zł oraz umożliwią sfinansowanie przewidywanej akwizycji spółek branżowych.

- Operacja skupu jest również korzystna dla długoterminowych akcjonariuszy Spółki, gdyż ilość akcji znajdujących się w publicznym obrocie będzie mniejsza.

W przypadku skupienia akcji własnych w celu umorzenia dywidenda przypadająca na te akcje pozostanie w Spółce. Zakupione akcje własne będą wykazywane w księgach Emitenta po cenach nabycia akcji własnych – napisano w komunikacie.

MD

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane