ESPEBEPE HOLDING SA Ogłoszenie przetargu na nabycie z wolnej ręki nieruchomości w Szczecinie przy ul. Wiosennej i...

Tadeusz Stasiuk
27-05-2004, 09:28

ESPEBEPE HOLDING SA Ogłoszenie przetargu na nabycie z wolnej ręki nieruchomości w Szczecinie przy ul. Wiosennej i... OGŁOSZENIE PRZETARGU NA NABYCIE Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI W SZCZECINIE PRZY UL. WIOSENNEJ I JESIENNEJ
Raport bieżący nr 3/2004
Syndyk Masy Upadłości ESPEBEPE-Holding S.A. informuje, iż w dniu 27.05.2004 r., poprzez zamieszczenie ogłoszeń w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz "Głos Szczeciński" ogłosił kolejny przetarg ofert pisemnych na nabycie z wolnej ręki nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Wiosennej i Jesiennej (przylegających do ulicy Struga, stanowiącej główny wjazd do centrum Szczecina) z przeznaczeniem na działalność komercyjną (funkcje takie jak: usługi, handel, masowa rozrywka, sport i rekreacja oraz produkcja), to jest:
A.
1. prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu o numerach 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 2/9, 2/10, 2/13 obręb 52 - Dąbie oraz 10/6 obręb 53 - Dąbie położonych w Szczecinie przy ul. Wiosennej 30,32,33,38 o łącznej powierzchni 73 755 m2 wraz z prawem własności budynków o przeznaczeniu biurowo-socjalnym i magazynowym-
cena wywoławcza: 7.376.700,- zł. wadium 500.000,- zł.;
2. prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu o numerach 5/16,10/3,5/15 obręb 54 - Dąbie położonych w Szczecinie przy ul. Jesiennej 12 o łącznej powierzchni 13 196 m2 wraz z prawem własności budynków o przeznaczeniu biurowo-socjalnym i magazynowym -
cena wywoławcza: 537.300,- zł. wadium 50.000,- zł;
3. prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu o numerach 10/1,10/2 obręb 54 - Dąbie położonych w Szczecinie przy ul. Jesiennej 22 i 24 o łącznej powierzchni 29 824 m2 wraz z prawem własności budynków o przeznaczeniu hotelowym i magazynowym -
cena wywoławcza: 2.597.300,- zł. wadium: 300.000 zł.
B.
prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu o numerach 2/12, 10/4, 10/5, 10/7, 10/10, 5/17 obręb 52, 53, 54-Dąbie o powierzchni 31.245 m2 położonych w Szczecinie przy ulicy Wiosennej 24 i 26, wraz z prawem własności budynków o przeznaczeniu biurowym, produkcyjnym i magazynowym, oraz linią technologiczną i innymi ruchomościami oraz 100% udziałów Spółki ESPEBEPE BETONSTAL Sp. z o.o. za łączną cenę wywoławczą 4.100.000,- zł. wadium: 410.000 zł.
Regulamin przetargu oraz opis nieruchomości dokonany przez rzeczoznawców znajdują się do wglądu w sekretariacie upadłego (tel. 091 433 60 31). Dodatkowych informacji udzielić może Pan Wiktor Magdziński (tel. 091 434 06 31, wewn. 18) w godz. 8.00 - 14.00.
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 15.06.2004r. na konto upadłego: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Storrady 1 Nr 64 1540 1085 2001 5317 8956 0001.
Oferty należy składać w terminie do dnia 15.06.2004r. - jeden egzemplarz oferty w siedzibie upadłego, drugi egzemplarz oferty do Sędziego Komisarza SSR Agnieszki Smoleń Wydział XXII Gospodarczy Sądu Rejonowego w Szczecinie przy ul. Narutowicza 19.
Sprzedaż w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.04.1998r. nastąpi w siedzibie upadłego w dniu 21.06.2004r. o godz. 12.00.
W przypadku złożenia ofert o zbliżonej oferowanej cenie Syndyk zastrzega możliwość negocjacji z oferentami celem wyboru oferty najkorzystniejszej.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, a także do odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie lub unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn.
Cena sprzedaży musi zostać wpłacona do chwili podpisania notarialnej umowy sprzedaży.
Data sporządzenia raportu: 27-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tadeusz Stasiuk

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / ESPEBEPE HOLDING SA Ogłoszenie przetargu na nabycie z wolnej ręki nieruchomości w Szczecinie przy ul. Wiosennej i...