Konkurs najbardziej etycznych firm w Polsce

Etyczna Firma

O konkursie

Misją „Pulsu Biznesu” jest wspieranie przedsiębiorczości, a jednym z jej przejawów promowanie najlepszych wzorców. Jesteśmy przekonani, że choć bycie etycznym nie jest proste, to na pewno jest opłacalne. Dlatego już od pięciu lat promujemy zasady etycznego biznesu wśród polskich firm i wyróżniamy najlepsze praktyki na rynku.

W etycznych firmach warto kupować, pracować i robić z nimi interesy. W Polsce znaczenie etyki w biznesie rosło wraz z upływem czasu i cywilizowaniem się młodej gospodarki rynkowej. W 25-letniej historii polskiego kapitalizmu nie brakło przykładów firm, które wprowadzały kodeksy dobrych praktyk jedynie w celach marketingowych i PR-owskich, a piękne hasła przez nie głoszone miały się nijak do rzeczywistości. Na szczęście  przynajmniej od kilku lat etyczne postępowanie ma u nas taką samą wagę jak w najbardziej rozwiniętych krajach świata, a opinia publiczna dostrzega i piętnuje wszelkie zachowania nie fair. 

Tytuł Etycznej Firmy może zdobyć jedynie firma spełniająca bardzo rygorystyczne kryteria. Dlatego klienci, kontrahenci i pracownicy mogą być pewni, że posługując się tym tytułem, firma w pełni zasługuje na miano uczciwej, rzetelnej i odpowiedzialnej społecznie.

Dlatego, jeżeli Twoja firma:

-  postępuje zawsze zgodnie z prawem i normami etycznymi

-  odnosi się z szacunkiem do partnerów biznesowych

-  stosuje zasady uczciwej konkurencji

-  buduje wewnętrzne zaufanie i dobre relacje między pracownikami

-  walczy z oszustwami i patologiami

-  angażuje się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy

 

- zgłoś ją do naszego konkursu.

 

Bezpłatne zgłoszenia przyjmujemy do 7 grudnia.

W dalszej części konkursu PwC dokona przeglądu jakościowego zgłoszonych aplikacji według przyjętych kryteriów oceny i przygotowuje zestawienie firm, które zasłużyły na tytuł etycznych.

Na zakończenie projektu, podczas uroczystej kolacji, zostaną wręczone nagrody.

 

Laureaci konkursu „Etyczna Firma 2017”

W kategorii "Małych i Średnich Przedsiębiorstw" znalazły się następujące firmy:
Gerda Hydomat, KTD, P.U.-P. Kolbud, SATURN TFI

W kategorii „Dużych firm” znalazły się firmy:
AbbVie Polska, Bank Zachodni WBK, CMC Markets UK S.A. Oddział w Polsce, Grupa Saint-Gobain w Polsce, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Kompania Piwowarska, KRUK, Nationale-Nederlanden, Provident Polska, Pramerica Życie TUiR, PZU, Schenker.

W kategorii „Super Etyczna Firma 2017” nagrodę otrzymały firmy:
ANG Spółdzielnia, Bama Logistics, CEMEX Polska, Citi Handlowy, Grupa Raben, Janssen-Cilag Polska, Johnson & Johnsona Poland, PCC Exol, Siemens.

Nagrodę Specjalną PwC Polska – wyróżnienie specjalne za szczególne podejście do kultury etyki i przeciwdziałania nadużyciom w biznesie otrzymała firma AbbVie Polska.