Konkurs najbardziej etycznych firm w Polsce

Etyczna Firma

O konkursie

Misją „Pulsu Biznesu” jest wspieranie przedsiębiorczości, a jednym z jej przejawów promowanie najlepszych wzorców. Jesteśmy przekonani, że choć bycie etycznym nie jest proste, to na pewno jest opłacalne. Dlatego już od pięciu lat promujemy zasady etycznego biznesu wśród polskich firm i wyróżniamy najlepsze praktyki na rynku.

W etycznych firmach warto kupować, pracować i robić z nimi interesy. W Polsce znaczenie etyki w biznesie rosło wraz z upływem czasu i cywilizowaniem się młodej gospodarki rynkowej. W 25-letniej historii polskiego kapitalizmu nie brakło przykładów firm, które wprowadzały kodeksy dobrych praktyk jedynie w celach marketingowych i PR-owskich, a piękne hasła przez nie głoszone miały się nijak do rzeczywistości. Na szczęście  przynajmniej od kilku lat etyczne postępowanie ma u nas taką samą wagę jak w najbardziej rozwiniętych krajach świata, a opinia publiczna dostrzega i piętnuje wszelkie zachowania nie fair. 

Tytuł Etycznej Firmy może zdobyć jedynie firma spełniająca bardzo rygorystyczne kryteria. Dlatego klienci, kontrahenci i pracownicy mogą być pewni, że posługując się tym tytułem, firma w pełni zasługuje na miano uczciwej, rzetelnej i odpowiedzialnej społecznie.

Dlatego, jeżeli Twoja firma:

-  postępuje zawsze zgodnie z prawem i normami etycznymi

-  odnosi się z szacunkiem do partnerów biznesowych

-  stosuje zasady uczciwej konkurencji

-  buduje wewnętrzne zaufanie i dobre relacje między pracownikami

-  walczy z oszustwami i patologiami

-  angażuje się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy

 

- zgłoś ją do naszego konkursu.

 

Bezpłatne zgłoszenia przyjmowaliśmy do 14 grudnia.

W dalszej części konkursu PwC dokonuje przeglądu jakościowego zgłoszonych aplikacji według przyjętych kryteriów oceny i przygotowuje zestawienie firm, które zasłużyły na tytuł etycznych.Laureaci konkursu „Etyczna Firma 2018”

Wyróżnienie w kategorii "Małych i Micro Przedsiębiorstw" otrzymały następujące firmy: Kredytmarket/Polska Platforma Kredytowa, Active Strategy 

W kategorii „Dużych firm” znalazły się firmy:
AbbVie Polska, Grupa Saint-Gobain w Polsce, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, LEO Pharma, Robert Bosch, ING Bank Śląski, Santander Bank Polska, Akzo Nobel, ArcelorMittal Poland, Kompania Piwowarska, KRUK, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, MoneyGram Poland, Provident Polska, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, Gerda Hydomat, Wonga.pl, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, NSG Group właściciel marki Pilkington, PKO Bank Polski

W kategorii „Super Etyczna Firma 2018” nagrodę otrzymały firmy:
Nationale Nederlanden, Unum Życie (Pramerica Życie TUiR), Powszechny Zakład Ubezpieczeń 

Nagrodę Specjalną PwC Polska – wyróżnienie specjalne za szczególne podejście do kultury etyki i przeciwdziałania nadużyciom w biznesie otrzymała firma ArcelorMittal Poland