Czytasz dzięki

Etyczny biznes i wpływ na legislację

  • Materiał partnera
opublikowano: 30-01-2020, 09:57

Rozmowa z Andrzejem Roterem, prezesem zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Czy branża finansowa ma duży wpływ na rozwój gospodarki oraz rozwiązywanie problemów naszej cywilizacji, jak chociażby walka z ocieplającym się klimatem?

Andrzej Roter, prezes zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych
Zobacz więcej

Andrzej Roter, prezes zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych

Bez usług finansowych współczesna gospodarka nie jest w stanie funkcjonować ani tym bardziej się rozwijać. Jednocześnie zarówno dobra koniunktura, jak i zjawiska kryzysowe w dużym stopniu zależą właśnie od branży finansowej. Złe praktyki dużych podmiotów mogą bowiem nie tylko pogorszyć sytuację ekonomiczną konkretnego kraju, ale również — eksportując negatywne konsekwencje z jednego rynku — wpłynąć nawet na sytuację gospodarczą świata. Rozwinięte rynki znamionuje wysoki poziom rozwoju i dojrzałości sektora usług finansowych. Z kolei brak usług finansowych w wielu obszarach świata powoduje nierównowagę w sferach gospodarczej, społecznej oraz politycznej. Zachowanie równowagi — a co za tym idzie — zapewnienie zrównoważonego rozwoju, staje się priorytetem nie tylko dla polityków czy praktyków gospodarczych, ale właśnie dla przedstawicieli rynku finansowego, którego usługi są obecne w każdym obszarze związanym z wykorzystaniem zasobów, w tym zasobów naturalnych. Dlatego podstawą filozofii biznesowej wielu instytucji finansowych staje się odpowiedzialność i świadomość wpływu na gospodarkę oraz społeczeństwo. To właśnie takie inicjatywy, jak choćby Principles for Responsible Banking, w której początki zaangażowało się 28 banków z 5 kontynentów, posiadających w swoich aktywach 17 trylionów USD, mogą pomóc uchronić naszą planetę przed katastrofą, nie tylko klimatyczną. W ten sposób branża finansowa może tworzyć wspólne dla społeczeństw i interesariuszy wartości, budując zaufanie inwestorów, klientów, pracowników i społeczeństw.

W jaki sposób instytucje finansowe mogą wpływać na biznes?

Popychając go właśnie w stronę odpowiedzialności, na przykład poprzez angażowanie się w finansowanie odpowiedzialnych inwestycji i projektów czy zastosowanie właściwego modelu samoregulacji, ale też aktywny, merytoryczny udział w procesach legislacyjnych — biorąc pod uwagę dobro wspólne jako pryzmat oceny projektów zmian w przepisach. Takie podejście staramy się zawsze stosować jako strona społeczna polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego. Trudno bowiem mówić o dobrych jakościowo regulacjach prawnych bez rzetelnego oszacowania skutków i uwzględnienia ich wpływu na wszystkich uczestników rynku. To również część odpowiedzialności.

ZPF niedawno celebrował swój 20 jubileusz. W jakich okolicznościach powstała ta organizacja?

W latach 90. rynek kredytu konsumenckiego dopiero się kształtował i potrzebował wypracowania wysokich standardów praktyk biznesowych — a wówczas właściwie nikt o to nie dbał. Założyciele ZPF (wtedy: KPF) uznali więc, że budując te standardy, tworzą podwaliny pod długookresowy rozwój sektora rynku usług finansowych i pozwalają budować do niego zaufanie. Kolejną istotną kwestią była również potrzeba tworzenia prawa dobrej jakości, o czym już wcześniej wspomniałem, stając się być jednocześnie organizacją ekspercką oraz rzetelną i merytoryczną stroną społeczną procesu legislacyjnego.

Największe sukcesy ZPF to...

Samoregulacja, czyli zbudowanie wieloaspektowego programu etycznego, który powstał we współpracy z profesorem Wojciechem Gasparskim. W ten sposób wpływamy na podnoszenie kultury korporacyjnej oraz wprowadzanie standardów praktyk biznesowych i ochrony praw konsumenta. Kolejny aspekt naszej działalności, z którego jesteśmy szczególnie dumni, to projekty badawcze. Od wielu lat poddajemy branżę finansową różnorodnym analizom — np. jako pierwsi, we współpracy z IRG SGH, w 2006 r. wprowadziliśmy Barometr Rynku Consumer Finance czy — znów jako pierwsi — zainicjowaliśmy w 2007 r. badania nad moralnością finansową Polaków. Jako pierwsi opisaliśmy cyklicznymi raportami branżę pośrednictwa finansowego, instytucji pożyczkowych, funduszy hipotecznych i zarządzania wierzytelnościami. To na raportach co do zasady opieramy nasze opinie i oceny rozwiązań ustawowych. I tak, jako pierwsza organizacja samorządowa polskiego rynku finansowego, eksperci ZPF przygotowali impact assesement dla regulacji europejskiej — dyrektywy o kredycie konsumenckim, a raport dotyczący portfela należności polskich przedsiębiorstw stał się ważnym argumentem do powiększania ochrony wierzycieli poprzez ustawę przeciwdziałającą zatorom płatniczym.

Jak ZPF angażuje się w rozwój etyki w biznesie?

Od początku funkcjonowania naszej organizacji staramy się edukować biznes i społeczeństwo. Udało nam się także stworzyć model współpracy z interesariuszami w konsultowaniu treści Zasad Dobrych Praktyk i monitorowania ich stosowania. Ściśle współpracujemy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną praw konsumentów, w tym np. Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajową Radą Rzeczników Konsumentów, Federacją Konsumentów, Stowarzyszeniem Aquila i Stowarzyszeniem Rzeczników Konsumentów. Sam UOKiK traktuje Zasady Dobrych Praktyk ZPF jako konkretne narzędzie do oceny praktyk biznesowych przedsiębiorców zajmujących się windykacją. W rozwój etyki angażujemy się także poprzez organizację największego w Polsce konkursu na pracę magisterską, licencjacką czy doktorską z etyki biznesu — VERBA VERITATIS. Obecnie w konkursie składanych jest średnio ok. 40 prac, podczas gdy kilkanaście lat temu, gdy startowaliśmy z tą inicjatywą, zgłaszało się zaledwie kilka osób. Dzięki naszemu zaangażowaniu i współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, przy znakomitym udziale od początku historii tego konkursu profesora Bolesława Roka, etyka biznesu to temat często podejmowany na polskich uczelniach. To bardzo ważne, by młode osoby, które wchodzą w profesjonalne życie, mogły być ambasadorami etycznego podejścia do biznesu.

ZPF przyczynił się również w znacznym stopniu do standaryzacji usług finansowych w sektorze windykacji — m.in. co roku przyznajemy Laur CESSIO czyli wyróżnienie zarówno dla wierzycieli pierwotnych, jak i wtórnych za najlepsze praktyki w obszarze obrotu wierzytelnościami — jest to jedyny projekt w tym obszarze.

Ile dziś podmiotów skupia ZPF? Co daje przynależność do takiej organizacji?

Dziś do związku należy ponad 100 podmiotów z szeroko rozumianego rynku kredytowego — z sektorów bankowego, pożyczkowego, pośrednictwa finansowego, zarządzania wierzytelnościami, biur informacji gospodarczej, fundusze hipoteczne, a także fintechy, platformy crowdfundingowe czy internetowe porównywarki, czyli firmy skoncentrowane na nowoczesnych technologiach. Wypracowany model samorządowej reprezentacji pozwala na stwierdzenie, że działamy w imieniu każdego z reprezentowanych sektorów jako organizacja branżowa. Przedsiębiorcy każdego z sektorów wiele zyskują, będąc członkami ZPF. Po pierwsze, jako organizacja ekspercka jesteśmy przedstawicielem każdej konkretnej branży usług finansowych wobec innych interesariuszy tego rynku. Po drugie, nasi eksperci biorą udział w tworzeniu prawa, a możliwość udziału w procesie legislacyjnym na każdym etapie ułatwia jego późniejszą implementację. ZPF nie tylko przekazuje swoim członkom bieżące informacje z tego procesu, ale również wydaje rekomendacje interpretacyjne, które zmniejszają ryzyko prawne. Co roku organizujemy także cykl kongresów branżowych, mających na celu dostarczanie aktualnej wiedzy eksperckiej. Udział w nich bierze rocznie ponad 1,3 tys. osób. Uczestnictwo w ZPF daje również przedsiębiorcom dostęp do branżowego know-how, raportów, wsparcie innych członków stowarzyszenia i pożyteczne relacje biznesowe, a także korzyści wizerunkowe, wynikające między innymi z unikatowego programu etycznego, który wspólnie realizujemy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MATERIAŁ PARTNERA

Polecane