Europa <EOPA.WA> Nabycie aktywów o znacznej wartości przez podmiot zależny

Europa <EOPA.WA> Nabycie aktywów o znacznej wartości przez podmiot zależny NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI PRZEZ PODMIOT ZALEŻNY Raport 3/04, Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 12 stycznia 2003 roku podmiot zależny Emitenta, jakim jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "EUROPA" S.A. zawarł z Bankiem Millennium S.A. transakcję zakupu łącznie 1 500 sztuk bonów Skarbu Państwa o wartości nominalnej 10 000 zł każdy. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 14 stycznia 2003 r. Łączna wartość transakcji wyniosła 14 212,1 tys. zł. Termin wykupu bonów skarbowych upływa w dniu 14 stycznia 2005 roku. Po rozliczeniu ww. transakcji TU na Życie EUROPA SA będzie posiadało 14 763 bonów Skarbu Państwa o wartości nominalnej 147 630,00 tys. zł. TU na Życie EUROPA SA oraz TU EUROPA SA współpracują z Bankiem Millennium S.A. w zakresie działalności inwestycyjnej. Nie występują inne powiązania pomiędzy TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA a Bankiem Millennium S.A. Bony skarbowe stanowią lokatę podmiotu zależnego o charakterze krótkoterminowym. Nabycie aktywów nastąpiło ze środków TU na Życie EUROPA SA stanowiących pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych. Jako kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości zostały przyjęte kryteria wymienione w §2 ust.1 pkt.45 lit.a) RRM GPW czyli kapitały własne. Data sporządzenia raportu: 13-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ