Europa <EOPA.WA> Zbycie i nabycie aktywów o znacznej wartości przez podmiot zależny

08-08-2002, 17:00

ZBYCIE I NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI PRZEZ PODMIOT ZALEŻNY

Raport 38/02,

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" - Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 8 sierpnia 2002 roku podmiot zależny od Emitenta, jakim jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe Na Życie "EUROPA" S.A., nabył 150 obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda, wyemitowanych przez Europejski Fundusz Leasingowy - Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Nabycie obligacji nastąpiło ze środków uzyskanych ze sprzedaży wcześniej nabytych 150 obligacji, wykupionych przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. w związku z upływem terminu wykupu (o nabyciu obligacji Emitent informował raportem bieżącym nr 24/02 z dnia 8 maja 2002 roku). Łączna wartość transakcyjna obligacji wyniosła 14 668 620 zł. Termin wykupu obligacji upływa w dniu 8 listopada 2002 roku. Obligacje stanowią lokatę podmiotu zależnego o charakterze krótkoterminowym. Zakup obligacji nastąpił ze środków własnych TU Na Życie "EUROPA" S.A., nie stanowiących pokrycia rezerw techniczno - ubezpieczeniowych. Wraz z obligacjami nabytymi w dniu 5 lipca 2002 roku (raport bieżący Emitenta nr 34/02 z dnia 5 lipca 2002 roku) TU Na Życie "EUROPA" S.A. posiada łącznie 300 obligacji wyemitowanych przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł.

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiada w sposób pośredni, poprzez podmiot zależny "Efi" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 49% akcji Emitenta.

Jako kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości zostały przyjęte kryteria wymienione w RRM GPW § 2 ust 1 pkt. 45 lit. a), czyli kapitały własne.

Data sporządzenia raportu: 08-08-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Europa &lt;EOPA.WA> Zbycie i nabycie aktywów o znacznej wartości przez podmiot zależny