Europa <EOPA.WA> Zbycie i nabycie aktywów o znacznej wartości przez podmiot zależny

Europa <EOPA.WA> Zbycie i nabycie aktywów o znacznej wartości przez podmiot zależny ZBYCIE I NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI PRZEZ PODMIOT ZALEŻNY Raport 13/03, Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 8 kwietnia 2003 roku podmiot zależny od Emitenta jakim jest Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie "EUROPA" S.A. nabył za pośrednictwem BRE Bank S.A. 150 obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda, wyemitowanych przez Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Nabycie obligacji nastąpiło ze środków uzyskanych ze sprzedaży wcześniej nabytych 150 obligacji, wykupionych przez Europejski Fundusz Leasingowy SA w związku z upływem terminu wykupu (o nabyciu obligacji Emitent informował raportem bieżącym nr 1/03 z dnia 7 stycznia 2003 roku). Łączna wartość transakcyjna obligacji wyniosła 14 551 335 zł. Termin wykupu obligacji upływa w dniu 10 października 2003 roku. Obligacje stanowią lokatę podmiotu zależnego o charakterze krótkoterminowym. Zakup obligacji nastąpił z środków własnych TU Na Życie "EUROPA" S.A. , nie stanowiących pokrycia rezerw techniczno - ubezpieczeniowych. Wraz z obligacjami nabytymi w dniu 7 lutego 2003 roku ( raport bieżący Emitenta nr 5/03 z dnia 7 lutego 2003 roku) TU Na Życie EUROPA S.A. posiada łącznie 300 obligacji wyemitowanych przez Europejski Fundusz Leasingowy SA o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Europejski Fundusz Leasingowy SA z siedzibą we Wrocławiu posiada w sposób pośredni, poprzez podmiot zależny EFL Serwis SA, 49% akcji Emitenta. Jako kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości zostały przyjęte kryteria wymienione w p. 2 ust 1 pkt. 45 lit. a) RRM GPW czyli kapitały własne. Data sporządzenia raportu: 08-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ