Faktoring to nie tylko pieniądze

Ewa Weronika Złotowska
opublikowano: 02-09-2004, 00:00

Taka forma finansowania przynosi również bardzo cenne informacje o kontrahencie.

Faktoring należy do mało popularnych form pozyskania gotówki przez przedsiębiorcę. Przejęcie należności przez firmę faktoringową (faktora) pozwala natychmiast uzyskać pieniądze, bez oczekiwania związanego z odroczoną płatnością za fakturę. To forma kredytu spłacanego wpływami z należności odbiorców, opiera się na stałej współpracy, nie jednorazowej transakcji.

Co zyskuje przedsiębiorca

Oprócz oczywistej korzyści, jaką jest natychmiastowe otrzymanie gotówki, przedsiębiorca uzyskuje informację o wiarygodności kredytowej odbiorców. Podlegają oni bowiem skróconej procedurze oceny zdolności kredytowej, przeprowadzanej przez faktora. Może on znać naszych klientów ze współpracy z innymi firmami. Odmowa przyjęcia partnera handlowego przez firmę faktoringową jest ważną informacją dla naszej firmy, dotyczącą ponoszonego ryzyka kredytowego.

Przedsiębiorca zna również termin wpływu środków na jego rachunek, faktor płaci bowiem natychmiast, praktycznie w ciągu 2-3 dni roboczych od otrzymania faktury. To bardzo ułatwia planowanie przepływów finansowych w firmie.

Podstawą prawną współpracy z faktorem jest cesja należności, wymaga ona pisemnej zgody naszego klienta. Nie wszyscy zgadzają się na to. Jest to ważna informacja, nie ma bowiem żadnego uzasadnienia dla odmowy przez klienta płacenia należności faktorowi, a nie przedsiębiorcy. Zwykle odmawiają czy robią trudności klienci, którzy lubią opóźniać płatności. Zgodę taką rzadko i z wielkim trudem wyrażają supermarkety, długo zwlekając z odpowiedzią.

Współpraca z faktorem

Warunkiem nawiązania współpracy z firmą faktoringową jest dokonanie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy i ustalenie limitu zadłużenia. W przypadku niespłacenia należności przez klienta to przedsiębiorca musi pokryć brakującą kwotę do wysokości limitu.

Przedsiębiorca musi przygotować listę firm proponowanych do objęcia faktoringiem. Rada: ważne, aby były to „dobre” firmy, o pozytywnym standingu finansowym i znacznej kwocie obrotu oraz względnie dużych jednostkowych kwotach transakcji. Dla firm zaakceptowanych przez faktora zostanie ustalony przez niego limit kredytowy i należy go traktować jak własny limit firmy. Od momentu uzyskania zgody klienta na przekazywanie należności do faktoringu, wszystkie faktury wystawione dla danego odbiorcy będą przekazywane faktorowi, a płatności regulowane na jego konto. Faktor to nie windykator i nie zajmuje się ściąganiem należności, choć możliwa jest również umowa faktoringu z całkowitym przejęciem należności przez faktora (regresem), tyle że na zupełnie innych zasadach finansowych.

Zwykle faktor proponuje system komputerowy do wymiany informacji z firmą przedsiębiorcy, m.in. o wystawieniu faktur, oraz zwrotnej, o spłaceniu należności przekazywanej przez faktora.

Dla kogo ta oferta

Z faktoringu może skorzystać każdy przedsiębiorca mający szerokie kontakty handlowe z odbiorcami. Łączne koszty nie są wyższe niż kredytu obrotowego, a współpraca z faktorem może okazać się korzystna. Ponadto bank nie przyjmie jako zabezpieczenia kredytu dużej ilości faktur wynikających z normalnego obrotu handlowego, zaś dla faktora jest to właśnie jego przedmiotem działalności.

Faktoring jest bardzo przydatny, gdy terminy płatności wynoszą 90 dni i więcej. Poprawia bowiem istotnie wskaźniki rotacji należności, zapasów i cykl rotacji gotówki.

Szczególnie uważnie powinien rozważyć taką formę finansowania przedsiębiorca, który ma bardzo dobrych klientów (pod względem wiarygodności kredytowej), ale jego firma nie jest w zbyt dobrej kondycji. On sam może mieć poważne trudności z otrzymaniem kredytu, ale jego obrót zostanie zaakceptowany przez firmę faktoringową, rozwiązując wiele problemów w zarządzaniu płynnością.

Sprawna współpraca z faktorem zaowocować może w przyszłości ekstrakorzyścią. Faktor, znając przedsiębiorcę, przyjmie do dyskonta jednorazową, dużą fakturę, oszczędzając nam kłopotów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ewa Weronika Złotowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Faktoring to nie tylko pieniądze