Faktury korygujące przy odwrotnym obciążeniu

Magdalena Szczepańska, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Natalia Sęk, junior consultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA
opublikowano: 10-10-2018, 22:00

Wystawianie faktur korygujących jest nieodłącznym elementem obrotu gospodarczego.

W przypadku np. popełnienia błędu w pozycji faktury pierwotnej lub zmiany okoliczności, na podstawie których ją wystawiono, podatnik czyli sprzedawca jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą. Może być ona wystawiona w celu obniżenia lub podwyższenia wartości uprzednio dokonanej dostawy.

Ustawa o VAT wskazuje, że sprzedawca ujmuje obniżającą fakturę korygującą co do zasady w rozliczeniu za ten sam miesiąc co nabywca, po otrzymaniu od niego potwierdzenia jej odbioru (jeżeli faktura zawiera podatek VAT). W przypadkufaktur podwyższających ustawa o VAT nie określa momentu ich wykazania. W orzecznictwie przyjmuje się, że takie faktury ujmuje się z uwzględnieniem przyczyny wystawienia korekty — przyczyna powstała w przeszłości determinuje korektę deklaracji VAT za okres powstania obowiązku podatkowego, a gdy przyczyna zaistniała obecnie — ujęcie faktury korygującej następuje „na bieżąco”.

Wydaje się, że powyższe zasady należy odnieść wprost do faktur korygujących, dokumentujących transakcje rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia (reverse chargé). Są to korekty tego samego typu dostaw z jedną różnicą — bez VAT-u na fakturach. Niestety, organy podatkowe prezentują odmienne stanowisko, które nie wynika ani z przepisów ustawy o VAT, ani rozporządzeń wykonawczych. Zgodnie z nim, zależnie od przyczyny wystawienia faktur korygujących w ramach reverse charge, powinny być one wykazywane w rozliczeniach VAT na bieżąco lub za okres, w którym ujęto fakturę pierwotną.

Oznacza to, że jeżeli przyczyna wystawienia faktury korygującej powstała „na bieżąco” — np. zwrot towarów lub udzielony rabat potransakcyjny — wówczas faktura korygująca powinna zostać ujęta przez sprzedawcę w rozliczeniu za okres jej wystawienia, a przez nabywcę — za okres jej otrzymania. W przypadku, gdy przyczyna wystawienia faktury korygującej istniała w momencie wystawienia faktury pierwotnej — np. błędna cena towarów/usług — to faktura korygująca powinna zostać wykazana w korekcie rozliczenia VAT za miesiąc, w którym ujęto fakturę pierwotną, zarówno przez sprzedawcę, jak i nabywcę. Powyższe zasady dotyczą zarówno faktur korygujących podwyższających, jak i obniżających wartość dostawy.

Wytyczne organów podatkowych dotyczące ujmowania faktur korygujących na reverse charge są bardzo niekorzystne dla podatników. Wiążą się bowiem z ciągłym przygotowywaniem korekt deklaracji VAT i ogromnymi kosztami administracyjnymi. W połączeniu z przepisami ustawy o VAT dotyczącymi terminu korekt należnego podatku VAT, np. z tytułu WNT, podatnicy narażeni są na ciągłe ryzyko wystąpienia zaległości w VAT. Pomimo wydawania przez sądy korzystnych dla podatników wyroków uchylających zastosowanie przepisów o korekcie należnego VAT, np. przy WNT, przepisy nadal obowiązują, a podatnicy muszą ich przestrzegać. Biorąc pod uwagę to, że stanowisko prezentowane przez organy podatkowe nie wynika z przepisów o VAT, pozostaje mieć nadzieję, że organy uwzględnią postulaty podatników i zmienią podejście na ich korzyść. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Magdalena Szczepańska, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Natalia Sęk, junior consultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA

Polecane