Farmacol <FCOL.WA> 7/2004 - Nabycie aktywów o znacznej wartości

Farmacol <FCOL.WA> 7/2004 - Nabycie aktywów o znacznej wartości 7/2004 - NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Panem Andrzejem Olszewskim warunkową umowę sprzedaży 10.220 akcji imiennych serii A oraz 150.000 akcji imiennych serii B Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm - Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie, o wartości nominalnej 40 zł każda, za łączną kwotę 8.997.834,90 zł. Kwota ta została już wcześniej przez Spółkę w całości uregulowana w terminach i częściach wynikających z postanowień umowy przyrzeczenia zbycia akcji z dnia 29 grudnia 1998 roku. Cena nabycia akcji jest równa kosztom poniesionym przez p. Andrzeja Olszewskiego na objęcie i nabycie wyżej opisanych akcji. Przeniesienie własności akcji nastąpi w terminie 14 dni od spełnienia warunku zawieszającego, w postaci otrzymania przez Spółkę jako kupującego zgody na powyższą transakcję wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nabywane akcje stanowią 93,7 % kapitału zakładowego i dadzą prawo do 88,1 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PZF Cefarm - Szczecin S.A. Powyższa transakcja ma charakter inwestycji długoterminowej i została sfinansowana ze środków własnych Spółki. Kryterium stanowiącym uznanie powyższej umowy za umowę nabycia aktywów o znacznej wartości jest fakt, iż nabywane akcje stanowią ponad 20% kapitału zakładowego PZF Cefarm - Szczecin S.A. Pan Andrzej Olszewski jest jednym z głównych akcjonariuszy Spółki oraz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Farmacol S.A. Data sporządzenia raportu: 27-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ