Fasing <FASI.WA> Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej

Fasing <FASI.WA> Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej ŻYCIORYSY POWOŁANYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ dokument nr 51/2003 Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach przekazuje życiorysy powołanych przez NWZA w dniu 28 listopada br. członków Rady Nadzorczej (NWZA, powołanie - raport bieżący nr 49/2003) . Teresa Kłodzińska - lat 50, Członek Rady Nadzorczej. Wykształcenie wyższe mgr ekonomii, specjalność ekonomika przemysłu - absolwentka SGH (SGPiS) w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej: -w latach 1977 - 1983 - NBP XIII Oddział w Warszawie starszy referent w Wydziale Kredytów, -w latach 1983 - 1984 - NBP Oddział w Legionowie, inspektor w Wydziale Kredytów -w latach 1984 - 1994 - Zakłady Sprzętu Technicznego i Turystycznego "AVIOTEX" w Legionowie, Kierownik Działu Ekonomiczno-Organizacyjnego, -w latach 1994 - 1996 - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Główny specjalista, -od 1996r. - nadal - Ministerstwo Skarbu Państwa, Naczelnik Wydziału. Poza działalnością prowadzoną w ramach Rady Nadzorczej Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA prowadzi następującą działalność: -Członek Rady Nadzorczej w spółce "Hipodrom Wola" S.A. w Poznaniu. Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA. Pani Teresa Kłodzińska członek Rady Nadzorczej nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej nie uczestniczy w innej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Marek Zdybel - lat 46, Członek Rady Nadzorczej. Wykształcenie wyższe mgr inż. elektryk - absolwent Wyższego Instytutu Maszynowo - Elektrotechnicznego w Sofii. Przebieg pracy zawodowej: -w latach 1982 - 1984 - Elektrownia "Jaworzno III" w Jaworznie, -w latach 1984 - 1995 - WSK "PZL Rzeszów" S.A. w Rzeszowie: Mistrz, a następnie Kierownik Wydziału, -od 1995r. - nadal - Prezes Zarządu Elektrociepłowni "EC-WSK" Sp. z o.o. w Rzeszowie. Poza działalnością prowadzoną w ramach Rady Nadzorczej Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA prowadzi następującą działalność: -Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółce "EKO Carbo-Julia" Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA. Pan Marek Zdybel członek Rady Nadzorczej nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dominik Skoczek - lat 24, Członek Rady Nadzorczej. Wykształcenie wyższe mgr prawa - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej: -w latach 1996 - 2001 - Działalność gospodarcza - Zakład Usługowy "DOMINIK" Skład Komputerowy, -w latach 2001 - 2003 - Wydawnictwo "SMS" - Specjalista ds. Marketingu, -od 2003r. - nadal - TVP S.A. - Referent prawny w Biurze Reklamy. Poza działalnością prowadzoną w ramach Rady Nadzorczej Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA prowadzi następującą działalność: -Członek Rady Nadzorczej w spółce "ENRGOPLUS" Sp. z o.o. w Zabrzu. Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA. Pan Dominik Skoczek członek Rady Nadzorczej nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Data sporządzenia raportu: 03-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ