Ferrum <HUFE.WA> 21/2004 Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji zamiennych na akcje

Łukasz Gromkowski
17-05-2004, 16:51

Ferrum <HUFE.WA> 21/2004 Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji zamiennych na akcje 21/2004 PODJĘCIE DECYZJI O ZAMIARZE EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż została wszczęta procedura mająca doprowadzić do zrealizowania przez emitenta niepublicznej emisji 3-letnich obligacji na okaziciela serii C zamiennych na zwykłe Spółki na okaziciela serii F .
Spółka planuje emisję nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 sztuk obligacji zamiennych o wartości nominalnej 500.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej emisji od 7.000.000 zł do 15.000.000 zł.
Zobowiązania wynikające z obligacji zamiennych nie będą zabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR roczny plus 4% per annum a odsetki płatne za każdy okres odsetkowy rozumiany jako okres kolejnych 52 tygodni od dnia emisji obligacji zamiennych, albo kolejny taki okres po upływie poprzedniego okresu odsetkowego. Obligatariusz będzie miał prawo wystąpienia z żądaniem wykupienia przez emitenta obligacji zamiennych wyłącznie na koniec ostatniego okresu odsetkowego wraz z wypłatą odsetek, o ile nie skorzysta z prawa do zamiany obligacji zamiennych na akcje. Obligatariuszom uprawnionym z obligacji zamiennych przysługiwać będzie prawo do objęcia akcji w drodze wykonania prawa do zamiany obligacji zamiennych na akcje, z tym jednak zastrzeżeniem, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji. Wykonanie prawa objęcia akcji zostanie ustalone na dzień wykupu obligacji zamiennych. Prawo do zamiany obligacji zamiennych na akcje wykonywane będzie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie obligacji zamiennych w terminach i na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji zamiennych. Akcje zostaną wyemitowane po cenie emisyjnej jednej akcji równej 80% średniej ceny rynkowej jednej akcji z ostatnich 6 miesięcy sprzed dnia objęcia akcji, ale nie niższej niż wartość nominalna akcji. Akcje będą miały prawo do uczestniczenia w dywidendzie za rok, w którym zostaną wydane. Relacja wartości planowanej emisji obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta wg. stanu na koniec pierwszego kwartału br. wynosi od 15,9% do 34,1%. Relacja wartości planowanej emisji obligacji i wszystkich uprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji emitenta do wartości kapitałów własnych emitenta wg. stanu na koniec pierwszego kwartału br. wynosi od 50,0% do 68,2%.
Emitent nie będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu.
Data sporządzenia raportu: 17-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Łukasz Gromkowski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Ferrum &lt;HUFE.WA&gt; 21/2004 Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji zamiennych na akcje