Firmy muszą zdać informacje

Renata Patoka
opublikowano: 09-06-2004, 00:00

Niecały miesiąc został przedsiębiorcom na złożenie informacji o zapasach produktów cukrowych.

Od 1 maja 2004 r. obowiązuje ustawa z 16 kwietnia o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych, która ma zapobiegać ich nadmiernemu gromadzeniu. Uzupełnia ona postanowienia dwóch rozporządzeń unijnych:

- nr 1972/2003/WE z 10 listopada 2003 r., ze zmianami, regulującego obrót produktami rolnymi,

- nr 60/2004/WE z 14 stycznia 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe w sektorze cukru.

Produkty rolne

Każdy podmiot, będący właścicielem lub samoistnym posiadaczem produktów rolnych, u którego stan zapasów na 1 maja 2004 r. przekraczał ilości określone w załączniku do ustawy, jest zobowiązany do 31 lipca złożyć do właściwego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego (ARR) informację o stanie zapasów w latach poprzednich oraz o okolicznościach ich powstania. Zakres i sposób przedstawienia informacji określony jest w art. 3 ust. 1 ustawy.

Na podstawie tych informacji ARR ustali wielkości nadmiernych zapasów dla poszczególnych podmiotów, a także wysokość opłaty od tych zapasów. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, nadmierny zapas to taki zapas produktów rolnych, który na dzień 1 maja 2004 r. przekracza o co najmniej 10 proc. średni stan zapasów tego podmiotu w ubiegłych latach, pomniejszony o ilości wynikające z okoliczności określonych w art. 3 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) ustawy, czyli:

- wzrost produkcji lub sprzedaży

- wzrost zdolności produkcyjnej,

- zmiany własnościowe,

- zmiany struktury towarowej produkcji (jeżeli nastąpiły one przed 1 stycznia 2004 r.).

Jeżeli zapasy będą wykorzystane w produkcji własnej do dnia złożenia informacji, ale nie później niż do 31 lipca, wówczas ilość ta pomniejszy jeszcze ilość nadmiernych zapasów. To samo dotyczy zapasów, które zostaną wywiezione poza Unię w okresie od 1 maja do 31 lipca, a także zapasów, które uległy zniszczeniu czy zepsuciu.

Produkty cukrowe

Nieco inaczej jest w przypadku produktów cukrowych. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu tymi produktami, jeżeli stan zapasów poszczególnych produktów cukrowych w dniu 1 maja 2004 r. przewyższał 5 ton, muszą do 30 czerwca 2004 r. złożyć do ARR stosowne informacje o stanie zapasów w latach poprzednich, okolicznościach ich powstania oraz inne wymagane ustawą informacje.

Ustawa określa, jakie zapasy produktów cukrowych uważane są za nadmierne, uzależniając to m.in. od okresu działania przedsiębiorcy na rynku (art. 8). Ogólnie jest to poziom wyższy o co najmniej 10 proc. od okresu określonego przez ustawę jako punkt odniesienia — różny dla różnych przedsiębiorców.

Czekanie na KE

Jednak o powstaniu nadmiernych zapasów produktów cukrowych u przedsiębiorcy będzie można mówić dopiero po ustaleniu przez Komisję Europejską nadmiernych zapasów dla Polski. Komisja ma na to czas do 31 października. Dopiero wtedy ARR wyda, na podstawie informacji zebranych do końca czerwca od przedsiębiorców, indywidualne decyzje administracyjne, w których ustali wielkości nadmiernych zapasów.

Jeżeli będą to nadmierne zapasy, przedsiębiorca musi je wyeliminować w czasie i trybie określonym w rozporządzeniu nr 60/2004/WE, tj. najpóźniej do 30 kwietnia 2005 r. poprzez wywóz ze wspólnoty, zużycie w sektorze materiałów palnych lub przez denaturowanie na paszę dla zwierząt. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał uiścić opłatę do 15 września 2005 r.

Renata Patoka kancelaria Wierzbowski i Wspólnicy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Renata Patoka

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Firmy muszą zdać informacje