Firmy potrzebują bezpieczeństwa

Materiał partnera cyklu
26-09-2013, 16:45

 

Rosnące sterty nieterminowych płatności za wystawione faktury, pnące się bieżące koszty działalności gospodarczej. Te i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego firmy w czasach dekoniunktury stają się coraz bardziej realne. Wraz ze zmieniającymi się warunkami prowadzenia biznesu zmieniają się potrzeby przedsiębiorców. Deutsche Bank PBC postanowił wyjść im naprzeciw. Pakiet db Rozwiązania dla bezpieczeństwa zawiera wiele instrumentów finansowych przydatnych przedsiębiorcom, którzy szukają solidnego partnera na trudne czasy. Oferowane rozwiązania mają pomóc w optymalizacji płynności finansowej, w pozyskiwaniu środków na przetrwanie gorszej koniunktury, a także w zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa transakcji. W skład pakietu wchodzą m.in.: ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie nieruchomości, w której firma prowadzi działalność, faktoring w różnych jego odmianach, szeroka paleta produktów kredytowych, w tym m.in. linia wielozadaniowa, która pozwala na elastyczne korzystanie w dowolnym momencie z wielu produktów. Bank udziela również przedsiębiorcom gwarancji zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym.Dla klientów zaangażowanych w handel zagraniczny Deutsche Bank PBC przygotował również pakiet instrumentów rynku walutowego i zarządzania ryzykiem stóp procentowych, które pomagają zminimalizować skutki niekorzystnych zmian cen. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą szacować koszty finansowania przedsięwzięć, także w warunkach dużej zmienności rynku.Bank zapewnia również, że szeroki wybór rodzajów rachunku firmowego umożliwi efektywne dostosowanie go do potrzeb prowadzonego biznesu. Jak db Rozwiązania dla bezpieczeństwa spisują się w praktyce? Postanowiliśmy pokazać to państwu na przykładach trzech firm, które już z nich korzystają.

db Rozwiązania dla energetyki

Spółka MDI od ponad dekady buduje farmy wiatrowe. Kiedy zaczynała, była w Polsce pionierem, dziś pozostaje jednym z ważniejszych graczy na rynku

To właśnie MDI w 2002 r. wzniosła jedną z pierwszych farm wiatrowych w naszym kraju. Ich wiatraki mają moc wytwórczą 400 MW, a firma ma 15 proc. udziału w rynku. — Działamy kompleksowo. Zarządzamy procesem prac drogowych, budowlanych i instalacyjnych. Zajmujemy się dostawą i montażem turbin wiatrowych, włącznie z przyłączeniem do sieci i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie — opowiada Grzegorz Sochacki, prezes spółki.Wizja rozwoju MDI jest ściśle związana z branżą odnawialnych źródeł energii, której kluczowy segment to budowa elektrowni wiatrowych. Wytwarzanie energii w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz redukcja emisji CO2 są realizowane przez Polskę w ramach dyrektywy Unii Europejskiej. Ale OZE to nie wszystko. MDI jest również aktywne w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. — Projekty realizujemy w roli inwestora zastępczego lub generalnego wykonawcy. Specjalizujemy się w budowie osiedli mieszkaniowych o wielkości od kilku do kilkunastu tysięcy metrów powierzchni użytkowej. Działamy w 16 miastach w Polsce — mówi Grzegorz Sochacki. Jego firma współpracuje z Deutsche Bank PBC już od siedmiu lat. — O tak długiej współpracy zdecydował m.in. kompetentny zespół pracowników banku, nieograniczony i natychmiastowy kontakt z doradcami oraz szybkość podejmowania decyzji. Do najważniejszych korzyści wynikających ze współpracy MDI z Deutsche Bank PBC należą przede wszystkim poprawa płynności spółki oraz zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku projektów branży energetycznej i komercyjnych — tłumaczy Grzegorz Sochacki.Uwarunkowania rynkowe i specyfika inwestycji realizowanych przez MDI wymagają konkretnych i dostosowanych do potrzeb spółki rozwiązań. Firma korzysta m.in. z odnawialnych linii kredytowych w rachunku bieżącym, które pozwalają na sfinansowanie potrzeb przedsiębiorstwa i regulowanie bieżących płatności, by zachować bezpieczną płynność i ciągłość prowadzenia działalności. Bez potrzeby każdorazowego wnioskowania o kredyt. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwo ma większą swobodę planowania wydatków. To szczególnie istotne w przypadku rozbieżności między terminami wpływów a wydatkami. — Niezwykle elastyczne podejście Deutsche Bank PBC do oferowanego produktu, możliwość negocjacji zasad współpracy i indywidualne podejście do specyfiki branży, w jakiej funkcjonuje MDI, pozwoliły nie tylko na zwiększenie konkurencyjności spółki, ale też umożliwiły realizację dużych, wartych kilkadziesiąt milionów złotych, projektów. Bez wsparcia doradców z banku ich realizacja byłaby dużo trudniejsza, a czasem wręcz niemożliwa — uważa prezes spółki. MDI korzysta także z rozwiązań związanych z obsługą realizacji transakcji walutowych. Deutsche Bank PBC, poza natychmiastową wymianą walut, oferuje również instrumenty umożliwiające optymalne zarządzanie ryzykiem walutowym i minimalizację potencjalnych strat z tytułu różnic kursowych. Najważniejsze z nich to terminowe transakcje walutowe (Forward), opcje walutowe i ubezpieczenia przetargowe. To ostatnie rozwiązanie umożliwia zabezpieczenie ryzyka kursowego już na etapie kalkulowania ceny i przystępowania do przetargu. Sprawdza się przede wszystkim wtedy, gdy cena w ofercie przetargowej jest ustalona w złotych, a towar pochodzi z zagranicy.

db Rozwiązania dla budownictwa

Promostal jest specjalistyczną firmą, działającą w branży konstrukcji stalowych. Ma silną pozycję na rynkach zagranicznych, przede wszystkim skandynawskim, i wciąż dynamicznie się rozwija

Największą inwestycją Promostalu jest hala produkcyjna huty magnezu w norweskim 

mieście Porsgrunn. Firma z Czarnej Białostockiej ma również na koncie tak spektakularne inwestycje, jak wiadukt kolejowy w centrum szwedzkiego miasta Sundyberg. Elementy wiaduktu zostały wyprodukowane w Polsce i przetransportowane na plac budowy. Na miejscu, ponad trakcją kolejową, powstała ważąca ponad 320 ton i wysoka na 70 metrów konstrukcja. Promostal buduje w Skandynawii bardzo dużo: szkoły, kładki nad torami i drogami, hale sportowe, hipermarkety oraz mosty. Jego budowle zdobywają prestiżowe wyróżnienia.Na rynku krajowym spółka zbudowała m.in. zakłady utylizacji odpadów w Siedliskach koło Ełku i w Tczewie, stację uzdatniania wody w rafinerii Grupy Lotos czy halę wystawową Expo XXI w Warszawie. Firma wciąż inwestuje w rozwój: w sierpniu 2013 r. oddano do użytkowania dwie nowe hale produkcyjne — malarnię i wydział konstrukcji ciężkich. Dzięki rozbudowie zakładu możliwości produkcyjne wzrosły i obecnie wynoszą od 600 do 800 ton miesięcznie. — Mamy zagwarantowane pełne obłożenie produkcji do połowy przyszłego roku. W najbliższej przyszłości będziemy konsekwentnie umacniali markę Promostal na rynku krajowym oraz w Skandynawii — nie bez dumy informuje Agnieszka Stanisławczyk, prezes spółki.

Zabezpieczenie eksportera

Wartość eksportu stanowi od 50 do 80 proc. całości obrotów firmy. Czas realizacji średniej wielkości zlecenia wynosi od sześciu miesięcy do roku, od momentu podpisania umowy do ostatniego wpływu. — Dlatego szczególnie istotne jest dla nas zabezpieczenie kursu walutowego — tłumaczy Agnieszka Stanisławczyk.Ze względu na zagraniczny charakter działalności, Promostal zdecydował się na terminowe transakcje walutowe (forward) w Deutsche Bank PBC. To popularny produkt, służący do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Firma w dniu zawarcia transakcji z bankiem uzyskuje kurs wymiany waluty na dowolną wskazaną przez siebie datę w przyszłości.— Brak takiego zabezpieczenia kursu mógłby dotkliwie obniżać naszą rentowność. Już sam moment złożenia oferty w obcej walucie nara-ża firmę na ryzyko walutowe. Deutsche Bank PBC wyszedł nam naprzeciw, oferując bardzo ciekawe rozwiązanie, pozwalające na zabezpieczenie kursu już w momencie złożenia oferty naszemu potencjalnemu kontrahentowi — dodaje Agnieszka Stanisławczyk.Oferta, która niweluje jak najwięcej czynników ryzyka, daje przewagę nad konkurencją. To szczególnie ważne na tak trudnym rynku, jak rynek konstrukcji stalowych. Rozwiązanie oferowane przez Deutsche Bank PBC okazuje się bardzo przydatne, w sytuacji gdy złoty w dłuższej perspektywie się umacnia i gdy brakuje możliwości korekty ceny ze względu na wahania kursów walutowych.

Nie tylko ryzyko kursowe 

Kontrakty terminowe to niejedyne bezpieczne rozwiązania, z których korzysta Promostal. — Korzystamy z wielu produktów bankowych, począwszy od bieżącej obsługi firmy, poprzez finansowanie krótkoterminowe, gwarancje krótkoterminowe (np. zwrotu zaliczki czy też dobrego wykonania umowy) oraz długoterminowe (np. rękojmi) — wylicza Agnieszka Stanisławczyk. Dlaczego akurat Deutsche Bank PBC? I to jest chyba najtrudniejsze pytanie, gdyż obecnie każdy bank stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. — To, co w naszych oczach wyróżnia Deutsche Bank PBC, to bardzo kompetentny zespół, który podjął wysiłek, aby poznać naszą firmę i jej otoczenie od podszewki, dzięki czemu może rozpoznać ewentualne zagrożenia dla funkcjonowania firmy. Proponowane rozwiązania są dopasowane do naszych potrzeb. Za najważniejszą korzyść wynikającą ze współpracy z Deutsche Bank PBC uważam stabilność w finansowaniu naszej działalności oraz przekonanie, iż po drugiej stronie mamy doświadczonego partnera biznesowego — podsumowuje prezes Agnieszka Stanisławczyk. 

db Rozwiązania w ogrodnictwie

Firma NAC już od ponad dwudziestu lat produkuje i dystrybuuje sprzęt ogrodniczy 

w Polsce i w Europie. Mimo spowolnienia gospodarczego i „kapryśności” branży (uzależnienie od pór roku i pogody) nie zwalnia tempa.— Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom naszych klientów i zapewnić najwyższą jakość obsługi, zamierzamy w dalszym ciągu inwestować w rozwój infrastruktury magazynowo-logistycznej oraz serwisowej. Wszystko po to, aby produkty NAC były sprawnie dostarczane do odbiorców — mówi Paweł Molgo, prezes spółki. Firma korzysta z wielu rozwiązań oferowanych przez Deutsche Bank PBC. Jednym z nich jest wielozadaniowa linia kredytowa, która pozwala na pozyskanie kapitału za pomocą wielu różnych produktów kredytowych, dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa i specyfiki branży. 

Kredyt z automatu

— Na szczególną uwagę zasługuje tutaj kredyt w rachunku bieżącym, który pozwala spółce na elastyczne — zależne od potrzeb — wykorzystanie kredytu w sezonie i automatyczną spłatę kredytu z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku — tłumaczy Molgo. Dużym udogodnieniem jest to, że wszystkie kredyty udzielane są w ramach jednego kompletu dokumentów. Papierologię i czas potrzebny na zawarcie umowy bank stara się redukować do minimum.Kolejnym rozwiązaniem, z którego korzysta NAC, jest gwarancja bankowa. — Umożliwiło to nam sprawniejszy import produktów, a dzięki przyznanemu przez Deutsche Bank limitowi na transakcje pochodne spółka jest w stanie zabezpieczyć swoje przychody przed negatywnym skutkiem różnic kursowych. Nadwyżki środków finansowych lokujemy na lokatach bankowych — wylicza prezes. 

Niwelowanie wahań

Ponieważ produkcja sprzętu dystrybuowanego przez NAC zlokalizowana jest poza granicami kraju i realizacja płatności odbywa się w walucie obcej, firma kupuje znaczne ilości dolarów amerykańskich. Aby zabezpieczyć się przed stratami spowodowanymi niekorzystnymi zmianami kursu walutowego, NAC zawiera z Deusche Bank transakcje pochodne, takie jak Forward czy opcje walutowe. Te ostatnie pozwalają nie tylko zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym, ale również mogą przynieść zysk w przypadku korzystnych dla firmy zmian kursu.— Dla firmy NAC i jej zarządu najważniejsze jest zapewnienie przez Deutsche Bank bezpieczeństwa finansowania spółki i ciągłości prowadzenia działalności. Ze względu na sezonowość w produkcji ogrodniczej jesteśmy zależni od wielu czynników, takich jak np. pogoda czy kursy walut, na które nie mamy wpływu. To poczucie bezpieczeństwa gwarantuje m.in. linia wielozadaniowa i będący jej integralną częścią kredyt odnawialny w rachunku bieżącym. Z Deutsche Bank PBC współpracujemy od wielu lat i jeszcze nigdy ten bank nas nie zawiódł. Bardzo cenimy sobie profesjonalną obsługę, szybkość działania, elastyczne podejście do klienta oraz ograniczenie biurokracji do minimum — podsumowuje Paweł Molgo.

KOMENTARZ

Firmy potrzebują bezpieczeństwa

 

Maciej SuS

dyrektor departamentu sprzedaży bankowości przedsiębiorstw Deutsche Bank PBC

Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka, w tym również — a może przede wszystkim — przedsiębiorcy, właściciela małej lub średniej firmy. Jesteśmy bardzo przedsiębiorczym narodem. Każdego roku ponad 300 tysięcy Polaków rejestruje działalność gospodarczą i rozpoczyna przygodę z biznesem. Niestety ta przygoda nie dla wszystkich kończy się sukcesem. Oficjalne statystyki wskazują, że połowa nowo utworzonych przedsiębiorstw kończy działalność w pierwszych trzech latach od zarejestrowania firmy. Niewłaściwa strategia produktowa, nierzetelni kontrahenci, opóźnienia w płatnościach, niedostateczna kontrola nad bieżącymi wydatkami, brak jasno zdefiniowanych przewag konkurencyjnych czy w końcu błędy w zarządzaniu przedsiębiorstwem należą do głównych przyczyn niepowodzenia. Z pewnością duży wpływ na to ma również ogólnoświatowy kryzys gospodarczy i dekoniunktura w największych gospodarkach europejskich, które są naturalnymi rynkami zbytu dla produktów i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa polskiego sektora MŚP.

Korzystając z wieloletnich doświadczeń ze współpracy z klientami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Deutsche Bank PBC oferuje wiele zbilansowanych, obniżających ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej produktów i usług finansowych, których głównym celem jest zapewnienie stabilnych warunków i poczucia pewności prowadzenia biznesu, czyli wspomnianego na wstępie, jakże przez wszystkich pożądanego, bezpieczeństwa.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, rozpoczynając współpracę z Deutsche Bank PBC, mają możliwość skorzystania z nowej oferty Banku dla firm z sektora MŚP pod jednolitą nazwą db Rozwiązania i wspólnym hasłem przewodnim: Wiemy, jak wspierać rozwój biznesu. 

W ramach db Rozwiązań dla bezpieczeństwa Deutsche Bank PBC proponuje małym i średnim przedsiębiorcom pełen pakiet produktów i usług bankowych umożliwiających optymalizację bieżącej płynności finansowej, zwiększenie kapitału obrotowego zapewniającego bezpieczne przetrwanie okresu dekoniunktury lub ograniczenie ryzyka wystąpienia kosztów finansowych wynikających ze współpracy z nierzetelnymi kontrahentami. Db Rozwiązania dla bezpieczeństwa to między innymi: faktoring należności krajowych i zagranicznych, duży wybór ubezpieczeń, w tym również ubezpieczenie ochrony prawnej Easy Business i ubezpieczenie nieruchomości Bezpieczna Firma, duży wybór kredytów obrotowych — odnawialnych i nieodnawialnych, gwarancje, akredytywy, inkaso dokumentowe oraz przede wszystkim jeden z czterech nowych rachunków firmowych Deutsche Bank PBC: db S, db M, db L lub db XL. 

Wierzymy, że dzięki db Rozwiązaniom współpracy z Deutsche Bank PBC wielu małych i średnich przedsiębiorców uniknie wymienionych zagrożeń, znacząco wzrośnie poziom bezpieczeństwa prowadzonej przez firmy działalności, a przygoda naszych klientów z biznesem będzie trwała długo i będzie owocna dla obydwu stron. 

 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera cyklu

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Inne / Firmy potrzebują bezpieczeństwa