Fiskus pozna saldo na rachunku

EWELINA BUCZKOWSKA doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA Sp. z o.o.
opublikowano: 20-04-2017, 22:00

Administracje podatkowe państw Unii Europejskiej wymieniają coraz więcej informacji o zarobkach i inwestycjach podatników.

KOMENTARZ PRAWNIKA

Obecnie wdrażany jest europejski odpowiednik FATCA — amerykańskiego ustawodawstwa, które ma na celu zapobieganie przypadkom unikania opodatkowania przez rezydentów USA inwestujących poza granicami kraju.

W Polsce kwestie związane z przepływem informacji zostały uregulowane w ustawie z 9 marca 2017 r.

o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Dla indywidualnych inwestorów szczególnie istotne są postanowienia dotyczące wymiany informacji o dochodach oraz informacji o rachunkach bankowych. Wiedzę o dochodach organy podatkowe będą czerpać z informacji przekazywanych przez płatników podatku PIT. W przypadku, gdy zagraniczny rezydent osiągnie w Polsce dochód ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) będzie zobowiązany poinformować o tym organy podatkowe w państwie rezydencji w terminie 6 miesięcy od końca roku, w którym informacje stały się dostępne. Oznacza to, że raporty o dochodach osiągniętych w 2016 r. i wykazanych w 2017 r. zostaną przekazane za granicę do połowy 2018 r. Szef KAS zadziała jednak znacznie szybciej, jeżeli uzna, że za granicą mogło dojść do uszczuplenia podatku lub obejścia przepisów prawa. Wówczas przekaże informacje właściwym organom nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia ich uzyskania.

Wymiana informacji dotyczy również finansów na rachunkach bankowych. Obowiązkiem raportowania zostały objęte tzw. rachunki raportowane (posiadaczem jest rezydent państwa członkowskiego UE) i rachunki nieudokumentowane (rezydencja podatkowa posiadacza nie została ustalona). W przypadku rachunków raportowanych organy podatkowe w kraju rezydencji posiadacza rachunku otrzymają wgląd do takich danych, jak m.in. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer rachunku, saldo rachunku lub jego wartość. Instytucje finansowe są zobowiązane informować szefa KAS o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych w terminie do 30 czerwca kolejnego roku.

Zmiany można już zaobserwować w praktyce. Obecnie niektóre instytucje finansowe uprzedzają swoich klientów o tym, że będą wymagały od nich dodatkowych dokumentów. Przy otwieraniu nowych rachunków instytucja finansowa jest bowiem zobowiązana uzyskać od posiadacza rachunku oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz potwierdzić poprawność i rzetelność danych zawartych w złożonym oświadczeniu. Dla już istniejących rachunków instytucja finansowa takich dokumentów nie posiada, dlatego może samodzielnie badać przesłanki rezydencji podatkowej na podstawie wytycznych z ustawy. Przesłanki te są różnorodne — o obowiązku raportowania w przypadku tzw. rachunków o wysokiej wartości (saldo lub wartość powyżej 1 mln USD) może przesądzić nawet wiedza opiekuna klienta o tym, że posiadacz rachunku jest osobą raportowaną. Warto pamiętać, że inne kraje równolegle stosują unijną dyrektywę dotyczącą wymiany informacji. Temat dotyczy więc także Polaków inwestujących za granicą. Na podstawie wymienianych informacji organy podatkowe w Polsce będą mogły bez trudu sprawdzić, w jakich krajach podatnik inwestuje i czy prawidłowo rozliczył swoje zagraniczne dochody (np. odsetki od depozytów) w rocznym zeznaniu podatkowym.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: EWELINA BUCZKOWSKA doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA Sp. z o.o.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Fiskus pozna saldo na rachunku