Fiskus znów uszczelnia podatki

ZBIGNIEW MARCZYK
opublikowano: 16-04-2014, 00:00

Po wprowadzeniu od początku bieżącego roku opodatkowania spółek komandytowo- -akcyjnych podatkiem CIT, Ministerstwo Finansów kontynuuje intensywne działania zmierzające do ograniczenia sposobów optymalizacji podatkowej przez polskich przedsiębiorców.

Dwa nowe instrumenty prawne, które mają służyć uszczelnieniu systemu podatkowego, to tzw. klauzula przeciwko obejściu prawa podatkowego oraz przepisy o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Corporation — CFC). O ile przepisy dotyczące tej pierwszej instytucji są dopiero w fazie założeń i nie doczekały się jeszcze propozycji konkretnych zmian do Ordynacji podatkowej, to regulacje CFC przybierają już coraz bardziej realne kształty. Projekt nowelizacji ustawy CIT i PIT przedstawiony przez ministra finansów został zaakceptowany przez Radę Ministrów i zapewne trafi niedługo pod obrady Sejmu. Plan wprowadzenia tych przepisów już od 2015 r. budzi wiele kontrowersji, jak chociażby takie, czy Polskę stać obecnie na ograniczenie własnej atrakcyjności w oczach inwestorów zagranicznych (taki skutek może mieć wprowadzenie reguł CFC w Polsce, przy braku podobnych regulacji w wielu innych krajach europejskich). Niemniej jednak, projekt nowelizacji już istnieje, dlatego też przedsiębiorcom nie pozostaje nic innego, jak dokonać jego szczegółowej analizy z perspektywy możliwości zastosowania przepisów CFC w ich konkretnej sytuacji.

Nowe przepisy mogą mieć zastosowanie zarówno do podatników CIT, jak i osób fizycznych, jeżeli podmioty te będą posiadać zagraniczne spółki kontrolowane, spełniające określone warunki. Dotyczyć one będą, w szczególności, lokalizacji spółki, poziomu kontroli sprawowanej przez podatnika nad spółką, struktury uzyskiwanych przez nią dochodów (w szczególności tzw. dochodów pasywnych — np. dywidendy, odsetki, należności licencyjne, zyski kapitałowe), czy też poziomu opodatkowania tych dochodów w kraju rezydencji podatkowej spółki. Jeżeli warunki te zostaną spełnione, polski podatnik będzie zobowiązany do zapłaty w Polsce podatku według stawki 19 proc. w odniesieniu do dochodu osiągniętego przez kontrolowaną przez niego spółkę zagraniczną. Na podatniku ciążyć będzie dodatkowo wiele obowiązków administracyjnych dotyczących prowadzenia rejestru spółek zagranicznych oraz odrębnej ewidencji rachunkowej dla każdej posiadanej spółki objętej nową regulacją. Co istotne, nowe przepisy mogą mieć zastosowanie nie tylko w przypadku posiadania spółki w tzw. raju podatkowym (kraj wymieniony na ministerialnej liście państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową), ale również wówczas, gdy spółka ta będzie miała rezydencję podatkową w kraju należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dlatego też, z uwagi na możliwość bardzo szerokiego zastosowania planowanych przepisów, wskazane jest dokonanie przez przedsiębiorców posiadanych przez nich struktur zagranicznych celem określenia ewentualnego ryzyka zastosowania reguł CFC w ich przypadku.

ZBIGNIEW MARCZYK

radca prawny, doradca podatkowy, kancelaria Hogan Lovells

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ZBIGNIEW MARCZYK

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu