PB Forecast

PB Forecast to nowy, subskrypcyjny serwis analityczny „Pulsu Biznesu” i centrum SpotData.

W zależności od tego, czy prowadzą Państwo działalność na rynkach Unii Europejskiej czy Europy Wschodniej, produkują opakowania czy działają w branży metalowej, mogą Państwo wybrać spośród czterech pakietów tematycznych: Makro Unia Europejska, Makro Europa Wschodnia, Opakowania, Metale.

W ramach każdego z nich subskrybenci co tydzień otrzymują na skrzynkę mejlową najważniejsze informacje gospodarcze, prognozy rynkowe i podsumowanie zmian polityczno-regulacyjnych dotyczące wybranego pakietu, a także analizę makroekonomiczną polskiej gospodarki oraz zmian na rynkach surowcowych i walutowych.

Węgry utrzymują wysokie tempo wzrostu
PB Forecast Makro UE
Węgry utrzymują wysokie tempo wzrostu

Koniunktura na Węgrzech w dalszym ciągu pozostaje bardzo dobra – ostatnie odczyty produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej jak i eksportu potwierdzają, że wszystkie „silniki wzrostu” działają pełną parą. Na napływie funduszy unijnych korzysta budownictwo – realizowane są inwestycje infrastrukturalne. Produkcja w przemyśle rośnie najszybciej w regionie – częściowo to zasługa otwierania nowych fabryk.

Fragment pochodzi z analizy PB Forecast Makro UE. Całość jest dostępna po wykupieniu subskrypcji.

Zobacz przykładową analizę
Subskrybuj
od 129 zł/miesiąc
Rośnie eksport dóbr z Polski na Wschód
PB Forecast Makro Europa Wschodnia
Rośnie eksport dóbr z Polski na Wschód

Eksport z Polski na Wschód rośnie w ujęciu rocznym. Na Białoruś wysłaliśmy w okresie sierpień-październik towary o wartości 19 proc. wyższej niż rok wcześniej, do Rosji o 13,8 proc. wyższej, a w przypadku Ukrainy dynamika ta wyniosła 14,1 proc. Świadczy to o ożywionym popycie na polskie towary.

Fragment pochodzi z analizy PB Forecast Makro Europa Wschodnia. Całość jest dostępna po wykupieniu subskrypcji.

Zobacz przykładową analizę
Subskrybuj
Produkcja opakowań plastikowych spada
PB Forecast Opakowania
Produkcja opakowań plastikowych spada

Rynek opakowań plastikowych w sierpniu był o 2,9 proc. niższy w ujęciu rocznym, co oznacza kontynuację recesji. Patrząc na zmiany importu, które mogą być przybliżeniem dla zmian popytu w poszczególnych krajach, widać przede wszystkim pogłębienie się recesji popytu w Niemczech oraz gorszy popyt we Francji czy Belgii.

Fragment pochodzi z analizy PB Forecast Opakowania. Całość jest dostępna po wykupieniu subskrypcji.

Zobacz przykładową analizę
Subskrybuj
Zużycie stali w Unii Europejskiej maleje
PB Forecast Metale
Zużycie stali w Unii Europejskiej maleje

Zużycie stali w Unii Europejskiej w sierpniu było o 8,4 proc. niższe niż przed rokiem. Prognozujemy spadek zużycia w 2019 r. na 6,7 proc. (z 158,6 do 148 mln ton). Trwa okres niskiego popytu wywołany spadkiem produkcji przemysłowej oraz – co możliwe – zmniejszeniem intensywności wykorzystania stali w przemyśle. W Polsce zużycie stali w sierpniu było o 8,3 proc. wyższe niż przed rokiem. Ale cały rok również w kraju przyniesie spadek zużycia – o 7,3 proc.

Fragment pochodzi z analizy PB Forecast Metale. Całość jest dostępna po wykupieniu subskrypcji.

Zobacz przykładową analizę
Subskrybuj