Forte <FMFP.WA> decyzja o zamiarze emisji obligacji z prawem pierwszeństwa

Forte <FMFP.WA> decyzja o zamiarze emisji obligacji z prawem pierwszeństwa DECYZJA O ZAMIARZE EMISJI OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA Raport bieżący nr 5/2004 Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 27 stycznia 2004 roku Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. podjęło decyzję o zamiarze emisji obligacji z prawem pierwszeństwa: 1. rodzaj obligacji planowanej emisji - obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, z prawem do subskrybowania z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki akcji zwykłych na okaziciela serii F. 2. wielkość planowanej emisji - od 1 do 519.252 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) 3. planowane warunki emisji: wartość nominalna jednej obligacji 1 grosz, obligacje nieoprocentowane, obligacje oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, emisja obligacji zostanie objęta przez powiernika i będzie zbywana na potrzeby programu motywacyjnego, przeznaczonego dla kadry kierowniczej i kluczowych pracowników Spółki oraz dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i kluczowych pracowników spółek, w stosunku do których Spółka jest podmiotem dominującym, obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji serii F, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza stosownego oświadczenia. Obligacje, co do których nie zrealizowano prawa pierwszeństwa, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie rozpoczynającym się pierwszego dnia po upływie 48 miesięcy kalendarzowych od daty emisji obligacji i kończącym się po upływie 54 miesięcy kalendarzowych od daty emisji obligacji; ostateczny termin wykupu Obligacji przez Spółkę zostanie określony przez Zarząd. 4. planowane świadczenia niepieniężne, wynikające z obligacji - brak 5. relacja wartości planowanej emisji obligacji do wartości kapitałów własnych FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. - 0,004% 6. relacja wartości planowanej emisji obligacji i wszystkich uprzednio wyemitowanych i nieumożonych obligacji emitenta do wartości kapitałów własnych emitenta - 0,004% 7. FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. nie będą ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu publicznego. Data sporządzenia raportu: 27-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ