Fortinet: jedynie 41 proc. szpitali deklaruje gotowość do I etapu informatyzacji

ISBnews
opublikowano: 05-02-2014, 14:33

Na kilka miesięcy przed planowanym startem platformy P1, mającej w założeniu udostępnienie szpitalom możliwości elektronicznego raportowania zdarzeń medycznych do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), pełną lub prawie pełną gotowość do wdrożenia procesu deklaruje 41% szpitali, wynika z raportu firmy Fortinet przygotowanego we współpracy z Korporacją Badawczą Pretendent.

„Na kilka miesięcy przed startem pierwszego etapu informatyzacji polskiej służby zdrowia, a więc udostępnienia platformy P1 do elektronicznego raportowania zdarzeń medycznych do CSIOZ, pełną lub prawie pełną gotowość do realizacji tego procesu deklaruje 41% szpitali, natomiast ponad 40% ocenia swoje przygotowanie jako 'przeciętne'. Co dziesiąta biorąca udział w badaniu placówka ocenia swoją gotowość 'bardzo źle', kolejne 5% ankietowanych twierdzi zaś, że ich stan przygotowania jest 'raczej zły'. Podobnie jest z gotowością jednostek służby zdrowia do pełnego przejścia na Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) z dniem 1 sierpnia 2017 roku: 46% badanych uznało stopień przygotowania w tym zakresie jako 'przeciętny', a 42% jako 'bardzo dobry' lub 'dobry', natomiast kolejne 10% oceniło to przygotowanie jako 'raczej złe' lub 'bardzo złe'" – czytamy w komunikacie.

Z badania wynika, że jedynie 10% polskich szpitali byłoby gotowych wprowadzić pełną Elektroniczną Dokumentację Medyczną w styczniu 2014 roku.

Respondenci zostali ponadto zapytani, na jakim etapie znajduje się plan wdrożenia rozwiązań informatycznych, mających na celu wprowadzenie elektronicznego raportowania zdarzeń medycznych do CSIOZ w ich placówce medycznej. Najwięcej badanych (34%) odpowiedziało, że szuka odpowiednich rozwiązań na rynku (uczestniczą w szkoleniach, konferencjach itp.). Z kolei 25% badanych zadeklarowało, że ma trudności z pozyskiwaniem środków finansowych dla szpitala i szuka w tym zakresie pomocy. 19% badanych odpowiedziało, że szpital ma już przydzielony budżet.

„Fakt zapewnienia przez część badanych szpitali określonego budżetu na informatyzację jest bardzo pozytywny, niemniej jednak to nieco za mało w obliczu dat wskazanych w aktach prawnych. Niefrasobliwość takiego postępowania jest tym wyraźniejsza, im lepiej widać konieczność nie tylko zainstalowania niezbędnego sprzętu, ale także przeprowadzenia właściwych szkoleń wśród personelu oraz zdobycia doświadczenia w pracy z nowym sprzętem w celu niwelacji wszelkich niedociągnięć" – powiedziała dr Maria Węgrzyn z Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, cytowana w komunikacie.

Proces elektronicznego obiegu danych medycznych ma być koordynowany za pośrednictwem „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)", będącej największym oraz bazowym projektem dla całego Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, realizowanym przez CSIOZ. Platforma – wedle opinii jej kierownictwa – ma ruszyć już w sierpniu 2014 r. i od tego czasu będzie gotowa, by przyjmować pierwsze dane od szpitali.

Fortinet zbadał m.in., które z nich będą gotowe do cyfrowego prowadzenia dokumentacji wraz ze startem platformy. Sprawdził również, ile czasu zajmie placówkom medycznym przejście na uruchomienie pełnej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Polecane