Gdzie pieniądze dla firm na badania i rozwój

opublikowano: 22-12-2011, 00:00

Konkursy na B+R w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

Województwo

DolnośląskieKujawsko-pomorskieLubelskie

Działanie

1.1.C Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo- -rozwojowej 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu działaniach

Termin naboru

III kwartał 2012l i II kwartał 2012czerwiec — sierpień 2012

Dla jakich firm

Wszystkie przedsiębiorstwa

Wszystkie firmy, które działają minimum 12 miesięcy

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można dostać dotacje (przykłady projektów)

Tworzenie lub modernizacja działów B+R w firmach, w szczególności przez zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac

Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych realizowanych w ramach współpracy firm i instytucji B+R Inkubacja przedsiębiorstw innowacyjnych, w tym przekształcanie firm w centra B+R Wsparcie wprowadzania wyników lub zakupu prac B+R (w tym opracowanie wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych) Własne projekty badawcze: a) inwestycje w środki trwałe służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych b) wspólne projekty inwestycyjne firm powiązanych kooperacyjnie polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzenia działań B+R Zakup usług badawczych od jednostek naukowych

LubuskieLubuskieMałopolskieMałopolskieOpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskieŚląskie2.1 Mikroprzedsiębiorstwa2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 2.2.A Projekty badawcze

2.2.B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach 1.3 Regionalny system innowacji (projekty badawcze) 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP

1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP

l kwartał 2012ll kwartał 2012luty — grudzień 2012nabór ciągły (lista ogłaszana jest 10. dnia każdego miesiąca) do końca 2012 r. 5 grudnia 2011 — 4 stycznia 2012

luty 2012konkurs otwarty: maj 2012 (przyjmowanie wniosków do wyczerpania się kwoty)

1 grudnia 2011 — 29 lutego 2012

8 maja — 9 lipca 2012MikrofirmyMałe i średnie przedsiębiorstwa

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wszystkie firmy działające minimum 12 miesięcy

Wszystkie firmyMikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Inwestycje w firmy bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie takich przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+R i firmy) Inwestycje w firmy bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie takich przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+R i firmy)

Badania przemysłowe realizowane przez MSP we współpracy z organizacją badawczą Prace rozwojowe realizowane w firmach Inwestycje (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe, czyli infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w firmach

Inwestycje w przedsiębiorstwach, m.in. związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych z zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R

Dotacje na prowadzenie prac rozwojowych przez jednostki naukowe oraz firmy zmierzające do opracowania i komercjalizacji innowacji produktowych, usługowych lub organizacyjnych

Budowa lub przebudowa infrastruktury firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie badań naukowych i rozwojowych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia Inwestycje w środki trwałe, czyli infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w firmach Prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w firmach Zakup wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą Wsparcie uzyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych Wsparcie wprowadzenia innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym wprowadzenie wyników prac B+R Wsparcie dotyczące podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane