Górnicy przeciwko obciążaniu spółek kosztami likwidacji kopalń

(Tadeusz Stasiuk)
19-09-2006, 15:49

Przeciwko możliwości sprzedaży niektórych kopalń przez Kompanię Węglową (KW) oraz obarczaniu spółek węglowych kosztami likwidacji kopalń i restrukturyzacji zatrudnienia opowiadają się członkowie Górniczej Izby Przemysłowo- Handlowej (GIPH).

Przeciwko możliwości sprzedaży niektórych kopalń przez Kompanię Węglową (KW) oraz obarczaniu spółek węglowych kosztami likwidacji kopalń i restrukturyzacji zatrudnienia opowiadają się członkowie Górniczej Izby Przemysłowo- Handlowej (GIPH).

Propozycje takie są zawarte w projekcie rządowej strategii dla branży na lata 2007-2015.

W skierowanej do resortu gospodarki opinii, przesłanej we wtorek PAP, GIPH wskazuje, że zastosowanie tych rozwiązań może doprowadzić do załamania prowadzonej od wielu lat restrukturyzacji górnictwa. Wcześniej tę część strategii skrytykowały także działające w branży związki zawodowe.

Eksperci GIPH nie widzą uzasadnienia dla sprzedaży kopalń przez Kompanię. Nabywcą miałby być eksporter węgla Węglokoks, który zyskałby zaplecze produkcyjne, a KW środki m.in. na spłatę starych zobowiązań. Według GIPH, taka transakcja przyniosłaby tylko straty.

Jeżeli - napisali przedstawiciele GIPH - Kompania sprzeda dochodowe kopalnie, zyska nabywca, a spółka, przeznaczając dochód z transakcji na spłatę długów, pozostanie z kopalniami najgorszymi. Sprzedaż kopalń niedochodowych oznaczałaby stratę dla nabywcy.

Izba sprzeciwia się również finansowaniu likwidacji kopalń i osłon socjalnych dla odchodzących pracowników ze środków spółek węglowych, bez pomocy publicznej. Według GIPH, oznaczałoby to pogorszenie konkurencyjności górnictwa i zagrożenie jego funkcjonowania.

GIPH z aprobatą wyraża się natomiast m.in. o dokończeniu tworzenia grupy węglowo-koksowej i jej prywatyzacji przez giełdę, konsolidacji spółek, restrukturyzacji kopalń, możliwości sprzedaży na giełdzie mniejszościowych pakietów akcji Węglokoksu i Katowickiego Holdingu Węglowego oraz wykorzystaniu węgla do produkcji paliw płynnych i stosowaniu czystych technologii węglowych. Izba uważa jednak, że sama deklaracja wsparcia rządu dla rozwoju takich technologii nie wystarczy, potrzebne są konkretne zachęty.

GIPH opowiada się również za skutecznym oddłużeniem i dokapitalizowaniem Kompanii Węglowej poprzez np. - czego nie ma w projekcie strategii - konwersję niektórych wierzytelności publiczno-prawnych na akcje, a także poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa dla spółki, aby mogła zaciągać pożyczki do wysokości dokapitalizowania.

Szczegółowe uwagi do projektu strategii GIPH ma przedstawić podczas zaplanowanego na 22 września w resorcie gospodarki spotkania ekspertów w tej sprawie.

6 września Ministerstwo Gospodarki przyjęło i skierowało do konsultacji społecznych strategię działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015. Po uzgodnieniach ze stroną społeczną zajmie się nią rząd.

Dokument zakłada m.in., że "należy dążyć do zmiany struktury organizacyjnej górnictwa poprzez fuzje niektórych spółek w sektorze". Chodzi m.in. o dokończenie tworzenia grupy węglowo- koksowej na bazie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, włączenie do tej spółki kopalni Budryk, sprzedaż niektórych kopalń przez Kompanię Węglową oraz wydzielenie Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń, aby w przyszłości finansowały go kopalnie. Temu ostatniemu także sprzeciwia się GIPH.

W Strategii nie są ustalone szczegółowe działania restrukturyzacyjne, (likwidacja kopalń czy redukcja zatrudnienia), ale kierunki, które mają być podstawą do budowy strategii przez spółki węglowe. To one mają decydować o optymalnej liczebności załogi i wydobyciu węgla, pozwalającym na rentowne funkcjonowanie.

Finansowa pomoc państwa dla sektora ma być ograniczona do wcześniej podjętych przez budżet zobowiązań. Obowiązująca do końca tego roku tzw. ustawa górnicza ma być znowelizowana tak, aby umożliwić finansowanie skutków decyzji, podjętych w latach ubiegłych. DI, PAP

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: (Tadeusz Stasiuk)

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Górnicy przeciwko obciążaniu spółek kosztami likwidacji kopalń