GPRD <GPRD.WA> Informacja na temat zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GPRD Skanska SA.

GPRD <GPRD.WA> Informacja na temat zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GPRD Skanska SA. INFORMACJA NA TEMAT ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GPRD SKANSKA SA. Raport bieżący nr 07/2003. Zarząd Spółki Akcyjnej Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SKANSKA z siedzibą w Gdańsku informuje o zwołaniu na dzień 8 kwietnia 2003 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Długiej 81/83 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2002 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2002. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2002. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego z równoczesnym ogłoszeniem ceny wykupu. 13. Sprawy inne i wniesione. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Data sporządzenia raportu: 14-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ