Grajewo <GRAJ.WA> Zawarcie znaczącej umowy

Grajewo <GRAJ.WA> Zawarcie znaczącej umowy ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY RB 29/03 Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 19.12.2003 r. Spółka zawarła z Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A. umowę ramową, której przedmiotem są wieloletnie dostawy melaminy. Umowa zawarta została na czas określony i obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2016 r. z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania. Umowa określa ogólne warunki na jakich Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. dostarczać będą Spółce melaminę. Ceny dostaw będą negocjowane i ustalane kwartalnie. Brak uzgodnienia przez strony ceny towaru na dany kwartał zwolni strony z zobowiązań dostawy i zakupu w danym kwartale. Spółce będą przysługiwały określone w umowie premie roczne z tytułu wywiązania się z zakupu ilości rocznych towaru zapisanych w umowie. Kary umowne zastrzeżone w umowie na wypadek niewykonania dostawy lub odbioru towaru nie przekraczają 10% wartości umowy. W ocenie Spółki roczna wartość obrotów realizowanych na podstawie umowy wyniesie w przybliżeniu 14.000.000 zł. Szacunkowa wartość umowy określona dla całego okresu jej obowiązywania przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Jednocześnie Pfleiderer Prospan S.A., spółka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A., zawarła w tym samym dniu z Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A. umowę ramową, której przedmiotem są wieloletnie dostawy melaminy na warunkach analogicznych do umowy opisanej wyżej. Umowa zawarta została na czas określony i obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2016 r. z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania. Umowa określa ogólne warunki na jakich Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. dostarczać będą spółce Pfleiderer Prospan S.A. melaminę. Ceny dostaw będą negocjowane i ustalane kwartalnie. Brak uzgodnienia przez strony ceny towaru na dany kwartał zwolni strony z zobowiązań dostawy i zakupu w danym kwartale. Spółce Pfleiderer Prospan S.A. będą przysługiwały określone w umowie premie roczne z tytułu wywiązania się z zakupu ilości rocznych towaru zapisanych w umowie. Kary umowne zastrzeżone w umowie na wypadek niewykonania dostawy lub odbioru towaru nie przekraczają 10% wartości umowy. W ocenie spółki Pfleiderer Prospan S.A. roczna wartość obrotów realizowanych na podstawie umowy wyniesie w przybliżeniu 10.000.000 zł. Szacunkowa wartość umowy określona dla całego okresu jej obowiązywania przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Data sporządzenia raportu: 20-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ