Groclin <IGAU.WA> Rejestracja podwyższenia funduszu statutowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

Groclin Rejestracja podwyższenia funduszu statutowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością... REJESTRACJA PODWYŻSZENIA FUNDUSZU STATUTOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GROCLIN-KARPATY. Raport bieżący nr 41/2003 Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku informuje, że w dniu 6 listopada 2003 r. Użgorodzki Miejski Komitet Wykonawczy zarejestrował pod numerem 0010943 podwyższenie funduszu statutowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Groclin-Karpaty o kwotę 1.100.000 USD, tj. do kwoty 6.800.000 USD. Po rejestracji struktura funduszu statutowego przedstawia się następująco: - środki pieniężne - 3.155.684 USD - wkłady niepieniężne - 3.644.316 USD. Po rejestracji Zbigniew Drzymała posiada wkład w wysokości 4.800 USD, co stanowi 0,07 % funduszu statutowego, natomiast Inter Groclin Auto S.A. posiada wkład w wysokości 6.795.200 USD, co stanowi 99,93 % funduszu statutowego. Zarząd Inter Groclin Auto S.A. wyjaśnia, że wkłady na podwyższony fundusz statutowy, w kwocie 1.100.000 USD, zostaną wniesione sukcesywnie w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r., co jest zgodne z przepisami prawa ukraińskiego. Z uwagi na powyższe, według stanu na dzień 06 listopada 2003 r. w księgach Inter Groclin Auto S.A. zaewidencjonowane są aktywa w wysokości 5.700.000 USD, które zostały wcześniej wniesione w formie pieniężnej oraz aportu niepieniężnego. Wartość aktywów ujawnionych w księgach rachunkowych Groclin-Karpaty Sp. z o.o. wynosi na dzień 06 listopada 2003 r. 5.700.000 USD i jest określona zgodnie z metodą nabycia. Data sporządzenia raportu: 07-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ