Grupa Pronox miała stratę przez złotego i rezerwy

PAP
03-03-2009, 14:59

Grupa Pronox w IV kw. 2008 r. miała 30,23 mln zł straty netto wobec 5,88 mln zł zysku rok wcześniej. Na wyniki negatywnie wpłynęły m.in. słabnący kurs złotego i rezerwy na należności. Zrealizowane ujemne różnice kursowe i bieżąca wycena kontraktów SWAP źle wpływają na płynność grupy i wpłyną na kolejne wyniki spółek z grupy.

"IV kw 2008 był niewątpliwie najtrudniejszym okresem w dotychczasowej działalności Grupy Pronox. Kryzys finansowy i wzrost kursów USD i EUR negatywnie wpłynął na wyniki finansowe. Grupa zamknęła rok 2008 stratą netto w kwocie 29,9 mln zł. Zrealizowane ujemne różnice kursowe wyniosły 13,5 mln zł, ujemne różnice z wyceny bilansowej 6,6 mln zł. Utworzono również rezerwy na należności w kwocie 8,17 mln zł" - napisał Pronox w raporcie kwartalnym.

Koszty finansowe grupy Pronox wyniosły w IV kw. 22,1 mln zł, wobec 0,42 mln zł rok wcześniej, strata z działalności operacyjnej była na poziomie 7,25 mln zł w porównaniu do 7,22 mln zł zysku rok wcześniej, koszty sprzedaży wzrosły do 31,8 mln zł z 8 mln zł.

"Ujemne różnice kursowe wynikają z utrzymywania przez grupę krótkiej pozycji walutowej per saldo odpowiadającej wartości zapasów towarów importowanych. Taka strategia była stosowana od roku 2005 i rekompensowała spadek marży na sprzedaży związany z umacnianiem się kursu PLN" - napisano w raporcie.

"Krótka pozycja grupy wynika ze zobowiązań wobec dostawców, krótkoterminowych kredytów walutowych w rachunkach bieżących oraz kontraktów walutowych SWAP, którymi Pronox finansował zakupy importowe. Pronox w 2008 r. nie zawierał walutowych transakcji opcyjnych. W 2008 r. Grupa Pronox nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń" - dodano.

"Dotychczas zrealizowane ujemne różnice kursowe oraz bieżąca wycena kontraktów SWAP niekorzystnie wpływają na bieżące wskaźniki płynnościowe grupy jak również na wyniki jakie spółki będą osiągały w perspektywie najbliższych okresów" - napisano.

Zarząd Pronox podjął działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej poszczególnych spółek grupy. W części operacyjnej w obszarze zatrudnienia podjął prace zmierzające do zwiększenia wydajności i redukcji kosztów pracy - m.in. dzięki przeniesieniu całej działalności logistycznej do centrum logistycznego w Dąbrowie Górniczej oraz zmianie strategii handlowej polegającej na rezygnacji z dystrybucji nierentownych linii produktowych angażujących środki obrotowe i koncentracji działalności na usługach oraz nowych kanałach dystrybucji.

Zarząd chce też zmienić strukturę finansowania bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej.

"Prowadzone są rozmowy w celu refinansowania inwestycji ľ zamiana krótkoterminowych kredytów w rachunkach bieżących na finansowanie długoterminowe (kredyty inwestycyjne, leasing zwrotny). Do finansowania działalności operacyjnej spółka zamierza wykorzystywać głównie instrumenty transakcyjne ľ dyskonto należności i factoring" - napisano.

Na koniec 2008 r. zobowiązania długoterminowe grupy wynosiły 44,2 mln zł wobec 27,7 mln zł rok wcześniej, a zobowiązania krótkoterminowe wzrosły do 195,98 mln zł z 117,3 mln zł. Kapitały własne na koniec 2008 r. były na poziomie 54,65 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 84,68 mln zł.(PAP)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Grupa Pronox miała stratę przez złotego i rezerwy