Kategorie

 

GIEŁDOWA SPÓŁKA ROKU – to ranking najlepszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, biorąc  pod uwagę następujące kryteria:

1. KOMPETENCJE ZARZĄDU
To ocena aktywności zarządu w 2018 r., dokonywana przez respondenta w badaniu. Dotyczy ona głównie komunikacji z rynkiem, dotrzymywania obietnic i zobowiązań.


2. SUKCES w 2018 r.
W tej kategorii nie sukces finansowy czy giełdowa stopa zwrotu są najważniejsze. Chodzi przede wszystkim o poszerzanie udziału w rynku, zdobywanie nowych rynków, kontraktów oraz inicjatywy i spektakularne osiągnięcia, dzięki którym o spółce się mówi.


3. PERSPEKTYWA ROZWOJU
Wyniki tego rankingu można traktować jako swoisty kredyt zaufania dla spółki, ale nie tylko. Ankietowany specjalista ocenia, czy spółka czuje rynek, czy podejmuje trafne decyzje, czy dostrzega luki na rynku.


4. RELACJE Z INWESTORAMI
Ocena jakości informacji i komunikacji z rynkiem.  W tej kategorii istotne jest, czy spółka prowadzi dialog z inwestorami (nie tylko instytucjonalnymi, ale także indywidualnymi),  jak szybko odpowiada na pytania inwestorów.


5. INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG
Ankietowani eksperci ocenią, które spółki ich zdaniem poszukują nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji, tworzą nowe produkty, ulepszają technologie czy prowadzą badania naukowe. Wyłonią te, które dzięki wprowadzanym innowacjom mają szansę nie tylko podbić nowe rynki, ale również serca inwestorów.
 

6. NAGRODA PUBLICZNOŚCI
Dziennikarze i analitycy „Pulsu Biznesu” i serwisu Bankier.pl wytypowali 16 spółek, z których internauci wyłonią najlepszą w 2018 roku.

 
Wyboru Giełdowej Spółki Roku dokonują specjaliści rynków kapitałowych – analitycy giełdowi, doradcy inwestycyjni i maklerzy, reprezentujący domy i biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, inwestycyjne i powiernicze, departamenty kapitałowe banków oraz firmy konsultingowe.

Eksperci oceniają spółkę w każdej z pięciu kategorii w 7-punktowej skali. Wynik końcowy jest średnią z uzyskanych ocen.

Badaniu szczegółowemu poddano spółki, wchodzące na koniec roku 2018 w skład WIG20, mWIG40 i sWIG80. Dodatkowo, pozostałe spółki poddano badaniu znajomości wśród specjalistów.