GUS: 12,9 tys. aktywnych jednostek związków zawodowych

ISBNews
13-07-2015, 10:59

Liczba zarejestrowanych jednostek związków zawodowych na koniec 2014 r. wynosiła 19,5 tys., a aktywną działalność w ub.r. prowadziło 66% z nich (12,9 tys jednostek), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Co czwarta osoba zrzeszona w związkach zawodowych zajmowała się zawodowo edukacją, a najwyższy odsetek związkowców wśród pracowników wystąpił w sektorze górnictwo i wydobycie.

"W latach 2001-2006 obserwowany był umiarkowany przyrost liczby zarejestrowanych w rejestrze REGON związków zawodowych (po 3%-6% rocznie) i stabilizacja ich liczby w latach 2007-2014 na poziomie około 19 tys. (roczne zmiany nie przekraczały 1%)" - czytamy w opracowaniu.

Wśród zarejestrowanych w 2014 r. jednostek związków zawodowych przeważały organizacje zakładowe (78%). Wśród pozostałych istotną część stanowiły organizacje międzyzakładowe (18%),  podczas gdy federacje i jednolite związki zawodowe stanowiły 2% ogólnej liczby. Najmniej licznymi grupami były natomiast podzakładowe organizacje związkowe (1%) oraz związki zawodowe rolników indywidualnych (jedynie 0,1%).

W 2014 r. do objętych badaniem związków zawodowych należało 1,6 mln osób. Osoby zrzeszone w związkach zawodowych stanowiły 5% dorosłej ludności Polski, a zarazem 11% wszystkich osób pracujących, 17% zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz 19% pracowników zakładów pracy zatrudniających powyżej 9 osób, podał także GUS.

"Struktura członkostwa zakładowych organizacji związkowych wskazuje, że najwięcej osób należało do związków działających w ramach edukacji (24%), następnie przetwórstwa przemysłowego oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (po 12%). Jednak, gdy zestawi się dane o członkostwie z liczbą pracujących w danej branży w zakładach pracy zatrudniających powyżej 9 osób, to zdecydowanie pod względem udziału pracowników przynależących do związków wyróżniało się górnictwo i wydobycie. Aż 72% pracowników tej sekcji PKD zrzeszonych było w zakładowych organizacjach związkowych" - czytamy także w materiale.

Wśród członków związków zawodowych 54% stanowili mężczyźni, jednak poszczególne związki były zróżnicowane pod względem proporcji płci. W zakładach pracy zajmujących się budownictwem, górnictwem, wytwarzaniem energii, dostawami wody, rolnictwem i transportem - wskaźnik przeciętnego udziału mężczyzn wśród członków organizacji zakładowych wyniósł 80%-88%. Wysoki udział kobiet odnotowano w związkach zawodowych działających w ochronie zdrowa i pomocy społecznej (79%) oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej (73%).

Zakładowe organizacje związkowe zlokalizowane były w 6,3 tys. zakładach pracy, a na jeden z nich przypadało średnio mniej niż 2 organizacje związkowe. W 27% zakładach pracy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, a w 1% z nich było co najmniej 5 organizacji.

Zakładowe organizacje związkowe najczęściej działały na terenie średniej wielkości zakładów pracy, zatrudniających między 50 a 249 osób (55%), następnie w dużych zakładach pracy, a więc z zatrudnieniem od 250 osób (31%), zaś najrzadziej w podmiotach zatrudniających mniej niż 50 osób (14%).

"Zakłady pracy, w których działały organizacje związkowe częściej reprezentowały sektor publiczny (62%) niż sektor prywatny (38%). Odsetek zakładowych organizacji związkowych zlokalizowanych w zakładach pracy sektora publicznego był jeszcze wyższy i wyniósł 66%, co świadczy o tym, że na terenie podmiotów sektora publicznego zlokalizowanych było przeciętnie więcej organizacji związkowych niż w zakładach z sektora prywatnego" - czytamy dalej.

Największa liczba organizacji związkowych miała swoje siedziby na terenie województwa śląskiego (15%). Kolejnymi województwami pod względem liczby związków zawodowych było województwo mazowieckie (12%), dolnośląskie (9%) i wielkopolskie (8%).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / GUS: 12,9 tys. aktywnych jednostek związków zawodowych