Czytasz dzięki

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł do 4,04 mld zł w I kw.

ISBNews
opublikowano: 19-06-2015, 14:58

Wynik finansowy netto sektora bankowego wzrósł o 1,6% r/r do 4,04 mld zł w I kwartale 2015 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując sygnalne dane.

"Zysk netto w I kw. 2015 r. osiągnęło 616 banków, a stratę netto poniosło 13 banków. Wśród banków wykazujących straty netto znajdowało się 11 banków komercyjnych (w tym 8 oddziałów instytucji kredytowych) oraz 2 banki spółdzielcze" - czytamy w raporcie.

Wynik działalności bankowej zwiększył się o 2,5% do 14,44 mld zł, głównie dzięki wynikom z tytułu: różnic kursowych oraz aktywów i zobowiązań finansowych innych niż wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat. Ponadto, w I kwartale 2015 r. przychody banków z tytułu dywidend były wyższe o 141,5% i wyniosły 0,3 mld zł, podał GUS.

Wynik z tytułu odsetek obniżył się o 6,2% do poziomu 8,66 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 3,29 mld zł (spadek o 3,6%).

"Poprawa wyniku działalności bankowej oraz wyniku z pozostałej działalności operacyjnej była wartościowo większa niż skala wzrostu kosztów działania banków oraz kosztów amortyzacji i rezerw przy niższych kosztach odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów. W rezultacie, wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 0,9% i osiągnął wartość 5,0 mld zł" - czytamy także.

Koszty działania banków wzrosły o 5% r/r do 7,11 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 52,8%, tj. 3,76 mld zł (wzrost o 0,5%), a koszty ogólnego zarządu, głównie z powodu ponad dwukrotnie wyższych wpłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwiększyły się o 10,7% do 3,36 mld zł.

GUS podał, że odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 1,74 mld zł (o 5,5% mniej niż rok wcześniej), z czego 99,6% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Rezerwy wzrosły o 70,8% do 0,2 mld zł.

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 marca 2015 r. wyniosła 1566,6 mld zł i była o 8,5% wyższa niż rok wcześniej.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu w dniu 31 marca 2015 r. wyniosła 1 009,3 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 7% w porównaniu do stanu o rok wcześniej.

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

"Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 90,9% tej kwoty i wyniosły 917,2 mld zł (wzrost o 7,8%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw - 308,3 mld zł (wzrost o 7,6%), a dla gospodarstw domowych – 603,3 mld zł (więcej o 7,8%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (57,8%) zaciągnięte przez MSP. Kredyty dla gospodarstw domowych były przeznaczone głównie na nieruchomości mieszkaniowe (367,9 mld zł, w tym 144,1 mld zł w CHF) i kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (119,5 mld zł)" - czytamy dalej w materiale. 

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych  osiągnęły wartość 933,7 mld zł (wzrost o 9,4%) na koniec marca br., z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 853,9 mld zł (wzrost o 10,3%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 79,8 mld zł (wzrost o 0,9%).

"W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost wartości depozytów bieżących o 8,2%, a depozytów terminowych o 10,6%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 12,0%, a depozytów terminowych o 8,7%. Wartość depozytów terminowych sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 29,2%, a bieżących zmniejszyła się o 28,1%" - podano także.

Kapitały własne zwiększyły się o 8,4% do 169,0 mld zł, a ich udział w pasywach nie zmienił się i wyniósł 10,8%.

Działalność operacyjną w końcu marca 2015 r. prowadziło 629 banków (o 8 mniej niż rok wcześniej). Liczba banków komercyjnych zmniejszyła się do 66 (o 2 mniej), o tyle samo, do 56, zmniejszyła się liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego. Liczba oddziałów instytucji kredytowych nie zmieniła się i wyniosła tak jak rok wcześniej 28. Ponadto funkcjonowało 563 banki spółdzielcze (o 6 mniej niż w końcu marca 2014 r.).

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Polecane