GZM przyjmuje budżet na ten rok i perspektywę finansową

PAP
opublikowano: 29-08-2017, 09:11
aktualizacja: 29-08-2017, 09:11

Do końca 2017 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) ma dysponować budżetem w wysokości ok. 12,3 mln zł. W przyszłym roku, czyli pierwszym jej faktycznej działalności, ma to być blisko 352 mln zł, w 2019 r. - ponad 365 mln zł, a w 2020 r. - blisko 380 mln zł.

To ogólne założenia projektów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2017 r. i perspektywy finansowej do 2020 r., którymi delegaci miast i gmin członkowskich zajmą się we wtorek na pierwszej sesji zgromadzenia tej organizacji. Podczas wtorkowej sesji wybiorą także przewodniczącego zgromadzenia oraz najprawdopodobniej przynajmniej część władz.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób.

Przygotowane przez ustawowego pełnomocnika ds. tworzenia związku metropolitalnego, prezydenta Katowic, projekty tegorocznego budżetu i perspektywy finansowej GZM są następstwem kluczowych założeń ws. finansowania metropolii zawartych w ustawie o związku metropolitalnym w woj. śląskim z 9 marca br.

Zgodnie z nią środki dla związku ma zapewnić (w ok. 90 proc.) 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii, a także w pozostałej części – przede wszystkim składki gmin członkowskich.

W projekcie budżetu dla GZM na 2017 r. prezydent Katowic Marcin Krupa założył łączną kwotę planowanych dochodów na 12,3 mln zł (w tym 6,1 mln zł z udziału w podatku PIT), a wydatków na 3,2 mln zł (w tym majątkowych na niespełna 900 tys. zł).

„Budżet jest tylko ograniczony w kwestii wydatkowej do tego, co jest potrzebne w organizacji zarządu, w organizacji miejsca pracy” - wyjaśnił Krupa PAP.

Zaplanowana w ten sposób nadwyżka budżetu przekraczająca 9 mln zł w projekcie budżetu została zapisana jako przeznaczona na realizację wydatków majątkowych w 2018 r. „Oczywiście tę nadwyżkę można skonsumować, ale to pozostawiłem zarządowi metropolii. Jeżeli zarząd będzie miał potrzebę wprowadzenia określonych zadań i zgromadzenie wyrazi na to wolę, to wtedy zarząd będzie mógł ruszyć środki z tej puli na konkretne realizacje” - wskazał prezydent Katowic.

Projekt perspektywy finansowej na kolejne lata przewiduje, że metropolia, korzystając już z pełnego 5-procentowego udziału w PIT, będzie miała w 2018 r. dochody bieżące na poziomie 351,9 mln zł (w tym 319,1 z udziału w PIT), w 2019 r. dochody w kwocie 365,5 mln zł (w tym 331,6 mln zł z udziału w PIT), a w 2020 r. dochody w wysokości 379,8 mln zł (w tym 344,5 mln zł z PIT).

Wydatki majątkowe w 2017 r. oszacowano na 883 tys. zł, w 2018 r. na 68 mln zł, w 2019 r. na 62,3 mln zł, a w 2020 r. - na 61,4 mln zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich określono w 2017 r. na 812 tys. zł, w 2018 r. na 3,2 mln zł, w 2019 r. na 3,5 mln zł, a w 2020 r. na 3,6 mln zł. Z kolei planowane wydatki związane z funkcjonowaniem to: w 2017 r. 1,5 mln zł, w 2018 r. 5 mln zł, w 2019 5,3 mln zł, a w 2020 5,4 mln zł.

Uzasadnienie prognozy wyjaśnia, że przyjęte zasady sporządzenia i zbilansowanie budżetu w perspektywie trzech lat pozwalają na oszacowanie: wielkości prognozowanych dochodów, potencjału do wykorzystania na realizację zadań merytorycznych koniecznych do poniesienia nakładów na funkcjonowanie organów stanowiącego i wykonawczego oraz zweryfikowanie możliwości do zaciągania zobowiązań poprzez wyznaczenie nadwyżki operacyjnej (docelowo założono nie mniej niż 15 proc. osiąganych dochodów).

Przy konstruowaniu prognozy nie uwzględniono zmiennej części składki rocznej gmin – będzie ona bowiem zależała od ilości oraz zakresu przekazywanych GZM przez gminy zadań i odpowiadała rzeczywistym kosztom ponoszonym przez gminy na ich realizację. W prognozie wzięto pod uwagę część stałą składki, która w 20l7 r. wyniesie 0,1 proc. planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gmin członkowskich, a od 2018 r. - 0,5 proc.

Zgodnie z oceną skutków regulacji towarzyszącą rozporządzeniu, którym rząd z dniem 1 lipca br. utworzył metropolię, założono, że rocznie kwota dochodów GZM wynikająca z 5-procentowego udziału w PIT będzie rosła o 6 proc. – co ma odpowiadać średniemu wzrostowi dochodów z PIT od 2010 r. W ten sposób np. szacunkową wartość udziału związku w tym podatku w 2020 r. obliczono na 345,5 mln zł, a w 2025 r. - na 461,5 mln zł.

Ogółem wpływ powstania związku metropolitalnego na budżet państwa w okresie 2017-2026 obliczono w ten sposób w ocenie skutków regulacji na ponad 3,5 mld zł, natomiast łączny dochód związku w tym czasie – na niespełna 3,9 mld zł.

Projekt perspektywy finansowej GZM do 2020 r. szacuje coroczny wzrost dochodu z PIT ostrożniej – na 3,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

W prognozie przyjęto wstępnie proporcjonalny procentowy podział wydatków na poszczególne zadania wynikające z ustawy oraz na funkcjonowanie urzędu metropolitalnego na poziomie: dla transportu – 55 proc. budżetu (ponad 200 mln zł rocznie), na rozwój społeczno-gospodarczy – 20 proc. budżetu (ok. 74 mln zł rocznie), na kształtowanie ładu przestrzennego 15 proc. budżetu (ponad 55 mln zł rocznie), na promocję 5 proc. budżetu (ok. 18 mln zł rocznie) oraz organizację i administrację do 5 proc. budżetu (ok. l8 mln zł rocznie).

Założono przy tym, że w pierwszym roku funkcjonowania w urzędzie metropolitalnym powstanie ok. 20 etatów, a w pierwszym okresie jego funkcjonowania – ok. 30 etatów

Prognoza zakłada także, że w latach 2017-2020 GZM nie będzie zaciągał zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz nie będzie udzielał poręczeń i gwarancji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu