Howell <HOWE.WA> BI/DN/R 6/2004 (dot.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji; Stałe daty przekazywania...

Howell <HOWE.WA> BI/DN/R 6/2004 (dot.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji; Stałe daty przekazywania... BI/DN/R 6/2004 (DOT.: REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Z PEŁNIONEJ FUNKCJI; STAŁE DATY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH ZA ROK 2004) I. Zarząd Spółki Akcyjnej "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu wczorajszym wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Ireneusza Zyski - Członka Rady Nadzorczej "Howell" S.A. o rezygnacji z pełnionej funkcji. Pan Ireneusz Zyska nie podał powodów rezygnacji. --------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Zarząd Spółki Akcyjnej HOWELL z siedzibą we Wrocławiu informuje o stałych datach przekazywania raportów okresowych za rok 2004: · raporty kwartalne : - za I kwartał 2004 - w dniu 5 maja 2004, - za II kwartał 2004 - w dniu 4 sierpnia 2004, - za III kwartał 2004 - w dniu 4 listopada 2004, - za IV kwartał 2004 - w dniu 14 lutego 2005. · skonsolidowane raporty kwartalne : - za I kwartał 2004 - w dniu 17 maja 2004, - za II kwartał 2004 - w dniu 16 sierpnia 2004, - za III kwartał 2004 - w dniu 15 listopada 2004, - za IV kwartał 2004 - w dniu 1 marca 2005. · raport półroczny : - za I półrocze 2004 - w dniu 30 września 2004. · skonsolidowany raport półroczny : - za I półrocze 2004 - w dniu 2 listopada 2004. · raport roczny : - niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta), nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 6 miesiący od dnia bilansowego, na który został sporządzony, a także nie później niż 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym. · skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej emitenta : - niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta , nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia dokonującego zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta zawartego w skonsolidowanym raporcie rocznym, a także nie później niż dwa miesiące od daty wskazanej jako dzień przekazania raportu rocznego emitenta. Data sporządzenia raportu: 29-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ