Hydrobudowa Gd. <HBGD.WA> 1/2004; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROBUDOWY SA zwołane na 12 lutego 2004 r.

Hydrobudowa Gd. <HBGD.WA> 1/2004; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROBUDOWY SA zwołane na 12 lutego 2004 r. 1/2004; NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HYDROBUDOWY SA ZWOŁANE NA 12 LUTEGO 2004 R. Zarząd Spółki HYDROBUDOWA SA z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 12 lutego 2004 roku o godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 135 według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 7. Podział kapitału zapasowego. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku akcji na okaziciela, warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 135 w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi świadectwa depozytowego wydanego przez odpowiednie biura maklerskie najpóźniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 lutego 2004 roku (włącznie) do godziny 15:00. Natomiast w wypadku akcji imiennych warunkiem uczestnictwa jest wpisanie do księgi akcyjnej na tydzień przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki tj. w Gdańsku ul. Grunwaldzka 135 na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Data sporządzenia raportu: 21-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ