Hydrobudowa Gd. <HBGD.WA> 5/2004; Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 lutego 2004 r.

Hydrobudowa Gd. <HBGD.WA> 5/2004; Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 lutego 2004 r. 5/2004; TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 12 LUTEGO 2004 R. Zarząd HYDROBUDOWY SA z siedzibą w Gdańsku informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROBUDOWY SA w dniu 12 lutego 2004 roku. UCHWAŁA Nr 1/2004 Działając na podstawie Rozdziału IV pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu wybrali w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Bożeny Achler - Kosmy. UCHWAŁA Nr 2/2004 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza w głosowaniu jawnym następujący porządek Zgromadzenia. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 7. Podział kapitału zapasowego. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 3/2004 Działając na postawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym uchwalają odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Puzię oraz Panią Bożenę Achler - Kosmę. UCHWAŁA Nr 4/2004 Działając na postawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym uchwalają powołanie w skład Rady Nadzorczej Panów: John Sundström i Torbjörn Nohrstedt. Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ